Maatschappelijk rendement KBO

Persbericht, 27 augustus 2013

Brabantse seniorenorganisaties leveren hoog maatschappelijk rendement
Uit onderzoek, dat Stichting Oikos in opdracht van KBO-Brabant naar lokale seniorenorganisaties verrichtte, blijkt dat de vrijwilligers daarvan zich in 2012 minimaal 1.357.800 uren voor de samenleving inspanden met een totale waarde van tenminste 48 miljoen Euro. Berekend is ook dat gemeenten daardoor tenminste 20,7 miljoen Euro bespaarden op hun Wmo-uitgaven.
Provincie breed onderzoek
Vorig jaar verrichtte Stichting Oikos in opdracht van de gemeente Veldhoven een soortgelijk onderzoek naar het maatschappelijk rendement van de seniorenverenigingen in die gemeente. Daaruit bleek dat iedere Euro subsidie van de gemeente Veldhoven aan de lokale seniorenverenigingen een maatschappelijk rendement opleverde van meer dan 14 Euro. Voor KBO-Brabant vormde dit opmerkelijke resultaat reden om het onderzoek provincie-breed uit te laten voeren, waarbij zowel plattelandsgemeenten als stedelijke gebieden in de vier regio’s van de provincie werden betrokken.
Het onderzoek is enerzijds bedoeld om lokale seniorenorganisaties bewust te maken van hun maatschappelijke waarde. Te vaak vinden zij hun inzet vanzelfsprekend, nemen zij genoegen met een afbouw of stopzetting van gemeentelijke subsidie voor hun activiteiten en moeten zij een belangrijk deel van hun contributie besteden aan stijgende accommodatie- en consumptieprijzen. KBO-Brabant beoogt met het onderzoek ook bestuurders en ambtenaren bewust te maken van de maatschappelijke waarde van de seniorenorganisaties in hun gemeenten.
Waarde vrijwilligerswerk lokale seniorenorganisaties tenminste 48 miljoen Euro
De provincie Noord-Brabant kent een aantal seniorenorganisaties. Ten dele zijn het organisaties van senioren (de seniorenverenigingen ANBO, KBO-Brabant, PCOB en PVGE en de stichtingen BOOG en PSOB), ten dele organisaties voor senioren (zoals gemeentelijke welzijnsinstellingen). Het Oikos-onderzoek richt zich op de organisaties van senioren.
De uren die vrijwilligers van seniorenorganisaties in Noord-Brabant hebben gemaakt, de aard van de activiteiten die verricht zijn en de vervangende waarde (in termen van geld) bepalen het maatschappelijk rendement. De meeste vrijwilligers doen hun werk doorgaans zonder er bij stil te staan wat hen dit aan tijd en energie kost; het is voor hen een vanzelfsprekendheid. Deze bescheidenheid over de eigen inzet leidt dan ook eerder tot een onderschatting dan tot een overschatting van hun werk en de daarmee gemoeide uren. Uit het Oikos-onderzoek blijkt dat het vrijwilligerswerk van de seniorenorganisaties in Noord-Brabant tenminste 48 miljoen Euro waard was in 2012.

Wmo-besparing tenminste 20,7 miljoen Euro
Een aanzienlijk deel van de activiteiten van seniorenorganisaties bevordert de sociale samenhang en leefbaarheid, draagt bij aan deelname aan de samenleving door mensen met een beperking, of is gericht op geven van informatie en/of advies. Activiteiten derhalve die onder de prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen, voor de uitvoering waarvan gemeenten verantwoordelijk zijn. Veralgemeniseerd naar de hele provincie hielpen de seniorenorganisaties de gemeenten daardoor aan een Wmo-besparing van ruim 20,7 miljoen Euro in 2012. Dat betekent dat elke euro die gemeenten investeren in het werk van seniorenorganisaties, gemiddeld 12 Euro aan uitgespaarde Wmo-kosten oplevert. Het maatschappelijk rendement in zijn totaliteit, dus ook voor de niet Wmo-gerelateerde activiteiten, ligt hoger. Dan wordt een gemiddeld rendement per geïnvesteerde euro van de gemeenten bereikt van 17 Euro.
Een digitale versie van het rapport met de titel Van toegevoegde waarde, onderzoek naar het maatschappelijk rendement en de Wmo-besparing van seniorenorganisaties in Noord-Brabant is te vinden op de website van KBO-Brabant, www.kbo-brabant.nl , en op de website van Stichting Oikos, www.stichtingoikos.nl

—————————————————————————————————
KBO-Brabant telt 132.500 leden die in 300 Afdelingen zijn vertegenwoordigd. De KBO werd ruim zestig jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in de provincie Noord-Brabant.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
 ir. Jaap van der Sar, onderzoeker Stichting Oikos, tel. (030) 236 15 00
 ir. Marieke Hageman, communicatiemedewerker KBO-Brabant, tel. (073) 644 40 66