Leefbaarheid Vitale Kernen Sint Anthonis

Leefbaarheid Vitale Kernen Sint Anthonis

Project website is in de lucht! www.vitalekernen.nl

Op 19 juni startte: ‘Leefbaarheid Vitale Kernen Sint Anthonis’. Met deze regeling kunnen inwoners, verenigingen en clubs initiatieven bij de gemeente aandragen en daar (eenmalig) subsidie voor krijgen. Het gaat om initiatieven die goed zijn voor de leefbaarheid in de kernen. Zo’n initiatief wordt getoetst door een adviesraad met inwoners uit de betreffende kern. Vervolgens wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan het College van B&W. Er is hiervoor een bedrag gereserveerd van 1,25 miljoen euro. De regeling loopt tot 31 december 2019.

Iedereen mag meedoen.

Alle initiatieven die een impuls geven aan de leefbaarheid van de dorpskernen maken een kans; grote en kleine. Of het nu gaat over de opzet van een kinderboerderij of het organiseren van een straat-opruimdag met barbecue; het kan allemaal! Er is wel een aantal randvoorwaarden. Zo mogen commerciële organisaties niet meedoen. Daarnaast moet een initiatief het algemeen belang van de gemeente of de betreffende kern dienen. Ook wordt van de aanvrager verwacht dat hij zelf actief bijdraagt aan zijn initiatief. Dat kan door zich daarvoor in te zetten of door er zelf financieel aan bij te dragen. Sowieso is het de bedoeling dat de aanvrager zijn eigen initiatief zoveel mogelijk zelf ontwikkelt, regelt en uitvoert. Verder moet een initiatief voldoen aan de beleidsregel ‘incidentele bijdrage initiatieven voor vitale kernen’.

 

Informatieavond over het project Vitale Kernen.

Donderdag 4 oktober in De Schans.

Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur, einde 21.30 uur.