Buur(t)kracht wordt gemeentekracht!

Buur(t)kracht wordt gemeentekracht!

Dorpsraden in gemeente Sint Anthonis willen samen 1 energiecoöperatie oprichten.

Vanuit de verschillende dorpen in de gemeente Sint Anthonis zijn vrijwilligers al geruime tijd actief om inwoners te stimuleren energiezuinige maatregelingen te treffen. Per dorp zijn er in samenwerking met Buurkracht diverse acties gehouden zoals isolatiemaatregelen, collectieve inkoop van zonnepanelen, en de aanschaf van slimme energiemeters.

De gezamenlijke dorpsraden (dorpsvereniging, dorpscoöperatie en dorpsraden) uit de gemeente Sint Anthonis hebben elkaar de afgelopen jaar op de hoogte gehouden van de onderlinge acties. Een grote wens van verschillende dorpen was het realiseren van een energiecollectief. Hiermee kan men zonnepanelen leggen op een locatie elders (postcoderoos-regeling) en zelf voordeel uit halen. Dit omdat het eigen dak van een woning niet geschikt is vanwege de ligging, of omdat het esthetisch niet mooi uit ziet.

Tijdens het laatste overleg met de dorpsraden is de voortgang van de individuele projecten besproken. Een aantal vergevorderde initiatieven, maar ook frisse grootschalige initiatieven zijn ter tafel gekomen. De gezamenlijke dorpsraden denken krachtiger te kunnen opereren met 1 gemeentelijk breed energiecollectief. Dit met als doel zoveel inwoners uit onze gemeente deel te kunnen laten deelnemen en hiermee gezamenlijk de kosten te kunnen drukken. Daarnaast kan men met alle dorpen te samen opgetrokken worden tijdens de campagne om zoveel mogelijk deelnemers te bereiken. Tot slot denken de dorpen met 1 groot collectief op individuele kosten te besparen, zodat voor de potentiële participanten het nog interessanter wordt om aan te sluiten.

Hierop hebben de dorpsraden besloten de verdere samenwerking aan te gaan en de intentie uitgesproken 1 collectief te vormen. Vooralsnog denken we aan een mix van zonnepanelen aan te kunnen bieden: hetzij op een bestaand dak (op vrij korte termijn), of een zonneweide (hetgeen op iets langere termijn). De bestaande dakinitiatieven zullen op korte termijn georganiseerd worden. Wat betreft de voorgestelde zonneweide denken we aan een multifunctioneel grondgebruik, zodat de gronden die beschikbaar kunnen komen voor een zonneweide, hiernaast ook een nuttige functie voor landbouw of akkerbouw kunnen bieden.

We zijn met alle dorpsraden verheugd deze stap gezet te hebben. Ons doel is voor onze inwoners van de gemeente Sint Anthonis gemakkelijk en laagdrempelig in te laten stappen met het energiecollectief. Onderwijl zijn de dorpsraden met de gemeente verder in gesprek om de zonnedaken en -weide’s te laten realiseren, aangezien dit een sociaal-maatschappelijk belang kan bieden. De eerste verkenningen zijn positief ontvangen.

Namens de energiecoöperatie Sint Anthonis i.o.

Frans van der Heijden – Westerbeek
Jos van Duren – Sint Anthonis
Leo Linders – Stevensbeek
Jeroen Verhoeven – Ledeacker
Ruud Franken – Wanroij
René Kuunders -Landhorst
John Loeffen – Oploo