Wat is uw pensioen nog waard?

Voor :  KBO leden Land van Cuijk.

Wat is uw pensioen nog waard?

De KBO afdelingen in van het Land van Cuijk organiseren op 22 januari 2019 in ’t Wapen van Wanroij een themabijeenkomst over de toekomstwaarde van uw pensioen.

Zoals u weet is dit zeer actueel omdat de AOW leeftijd telkens wordt opgetrokken en ook uw (aanvullend) pensioen wordt al jaren NIET geïndexeerd.

Met name de lage rekenrente is daar een belangrijke oorzaak van.

Onze regering is ook al jaren bezig om tot een oplossing te komen, helaas is dit onlangs weer mislukt.

Dit is de reden voor ons om  Rob de Brouwer, pensioendeskundige van KBO Brabant, uit te nodigen voor een toelichting op de pensioenproblematiek ..

Kom dinsdag 22 januari 2019 Naar ’t Wapen van Wanroij,  Kwikstraat 6 te Wanroij, Start 14.00uur. Zaal open 13.30uur.

Graag opgeven op;  kbolvc@gmail.com