Pensioeninformatiebijeenkomsten KBO-Brabant in november

Het pensioenakkoord is amper een half jaar oud, maar heeft niet de rust gebracht waar minister Koolmees en sociale partners ongetwijfeld op hoopten. Integendeel! De meeste pensioenen worden al jaren niet meer geïndexeerd en nu dreigen er (opnieuw) kortingen voor gepensioneerden én werkenden. De oorzaak van de malaise is de extreem lage rekenrente. Pensioenfondsen maken al decennialang rendementen die gemiddeld tussen de 6 en 7 procent liggen. Maar bij het berekenen van hun dekkingsgraad moeten ze doen alsof ze amper 0,5 procent rendement halen. De onvrede daarover neemt toe, ook al uit die zich nog niet in grote manifestaties op het Malieveld. Wel in een groeiend aantal juridische procedures en petities. In een viertal openbare regionale informatiebijeenkomsten in de maand november lichten KBO-Brabant en pensioenexpert Rob de Brouwer de vele ontwikkelingen op dit gebied toe.

  • KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud hebben de Nederlandse Staat gedagvaard omdat de Nederlandse pensioenwetgeving volgens hen in strijd is met Europese richtlijnen. De beide seniorenorganisaties worden gesteund door de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB, de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers, de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel en andere verenigingen en particulieren.
  • De Vereniging Pensioenverlies start een procedure tegen de Nederlandse Staat wegens de eind vorige eeuw ‘uitgenomen’ ABP-gelden. Nog maar enkele weken geleden opgericht, heeft de vereniging nu al 3.000 leden. Binnenkort volgen wervingsspotjes op televisie.
  • Op 29 oktober 2019 heeft de heer W. Verwoerd bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van het plegen van valsheid in geschrifte door de pensioenfondsen in Nederland. De fondsen houden zich volgens de aangever niet aan de eis in de Pensioenwet om de marktwaarde te berekenen van de technische voorzieningen (het bedrag dat ze nu opzij moeten zetten om later de toegekende pensioenaanspraken te kunnen betalen).
  • Veertig prominente Nederlanders stuurden op 13 oktober de fractievoorzitters van de Tweede Kamer een brandbrief over de huidige rekenregels bij pensioenen. Gelet op de feitelijke financiële ontwikkelingen bij onze pensioenfondsen pleiten ze voor aanpassing/verhoging van de gehanteerde rekenregels.
  • KBO-Brabant, KBO-PCOB, PVGE, Stichting PensioenBehoud, Vereniging Pensioenverlies, Omroep MAX, 50PLUS, SP, PVV, FvD en DENK zijn een online handtekeningenactie gestart waarmee het kabinet wordt opgeroepen om een realistische rekenrente toe te passen.

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 19 november om 09.30 uur in Heeswijk-Dinther (Cultureel Centrum Servaes) en om 13.30 uur in Veldhoven (Buurthuis d’n Bond) en op vrijdag 22 november om 09.30 uur in Udenhout (’t Plein) en om 13.30 uur in Oudenbosch (De Vossenberg). Toegang is gratis voor leden en niet-leden, maar vooraf aanmelden is verplicht https://www.kbo-brabant.nl/pensioenbijeenkomsten-november-2019/