IVN Brabant “Plan Boom”

VERGROENING VAN ONZE OMGEVING 

Het IVN is voor verdere vergroening van onze omgeving. IVN Brabant organiseert samen met Brabantslandschap en de Brabantse milieufederatie “Plan Boom”. Kortgezegd komt het erop neer er gratis plantgoed beschikbaar is voor hagen, vogelbosjes en houtwallen in het buitengebied op particuliere, agrarische of gemeentegrond. Voorwaarde is dat we (de eigenaar en/of vrijwilligers) planten en beheren. 

Het zou mooi zijn als jullie daaraan als dorp meedoen. Daarom vragen we aan jullie na te gaan of je ergens in jullie dorp of woongebied kansen ziet en of je in overleg wilt gaan met de eigenaar. We kunnen daarna samen de aanvraag verzorgen. Het is natuurlijk verreweg het beste als jullie zelf voor het planten en het beheer zorgen. Mocht dat een groot probleem zijn dan kunnen we onze vrijwilligersgroepen vragen te assisteren. Maar de verantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij jullie of de eigenaar.  Er is veel plantgoed beschikbaar maar toch is het belangrijk snel in te schrijven.