Lid worden van dorpscoöperatie Westerbeek?

Al 130 adressen in Westerbeek zijn lid van de coöperatie. Ben je dat nog niet en vind je het belangrijk om de leefbaarheid in Westerbeek in stand te houden?
Op 1 januari 2013 is Dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” opgericht. Sindsdien is er al veel bereikt op diverse terreinen.
In de nieuwe gemeente Land van Cuijk is het nog belangrijker geworden om als kleine kern sterk te zijn: bij dorpscoöperatie S1W staat de kracht van de burgers voorop. Denk hierbij aan verbetering en behoud van de eigen woon, werk- en leefomgeving door de voorzieningen te borgen binnen ons eigen dorp. Verder speelt de coöperatie een belangrijke rol voor vereniging overstijgende zaken en activiteiten. Denk aan gezamenlijke subsidieaanvragen en sponsoring, het bijhouden van een activiteitenkalender enz. Voor € 15,- (per huisadres) ben je al lid van de dorpscoöperatie.

Wekelijks verschijnt het dorpsjournaal huis aan huis en op de website S1W.nl. Hier is informatie te vinden over bijv. basisschool De Zonnewijzer, peuteropvang, BSO, KBO, gemeenschapshuis De Schans en diverse verenigingen en werkgroepen.

Ook de agenda voor activiteiten in en voor Westerbeek staan in het dorpsjournaal.

Het lidmaatschap kost slechts € 15,- per jaar (per adres). Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden (klik op de link) Voor meer inlichtingen kun je ook contact opnemen met het secretariaat van dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek”

E-mail : secretariaat@samen1westerbeek.nl