Activiteiten van S1W

S1W Kwartaaloverleg
02 mrt 20
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
09 mrt 20
S1W Algemene jaarvergadering
12 mrt 20 19:53
Landelijke Opschoondag
21 mrt 20
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
13 apr 20
Dodenherdenking Westerbeek
04 mei 20
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
11 mei 20
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
08 jun 20
S1W Kwartaaloverleg
22 jun 20
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
13 jul 20
Alle activiteiten
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek
Secretaris: secretariaat@samen1westerbeek.nl

Over S1W

DORPSCOÖPERATIE ‘SAMEN 1 WESTERBEEK”

De dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” u.a. is in januari van 2013 statutair opgericht en komt voort uit de Westerbeekse Dorpsraad dat sinds 1982 al een overlegorgaan was voor en namens de gehele Westerbeekse gemeenschap.

De coöperatie-gedachte:

De zelf- sturing/organisatie in de vorm van een dorpscoöperatie is in deze tijd een logische stap. Uiteindelijk gaat het om een vorm van zelfsturing, zelf organiseren op diverse terreinen, ofwel het bundelen van krachten door samenwerking met elkaar: burgerparticipatie. Denk hierbij aan de verbetering van de eigen woon-, werk- en leefomgeving door de voorzieningen rondom welzijn en zorg te borgen binnen ons eigen dorp, maar ook aan de dorpscoöperatie die zich richt op de energievoorziening of op glasvezel. Verder kan de coöperatie een belangrijke rol spelen voor vereniging overstijgende zaken en activiteiten. Denk aan gezamenlijke subsidie aanvragen en sponsoring, gezamenlijke vergunningen (legeskosten) en het bijhouden van een activiteitenkalender. Bij de dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” staat de kracht van de burgers voorop. Door de bundeling van krachten wordt meer resultaat geboekt, alhoewel de coöperatie niet de oplossing is voor alle problemen op het terrein van leefbaarheid.

De coöperatie is en blijft van belang omdat het een samenwerkingsverband van burgers is, een democratische vereniging die als rechtspersoon goederen kan bezitten, contracten kan afsluiten, waar gewerkt wordt zonder winstoogmerk en de zeggenschap van de leden is gewaarborgd. De dorpscoöperatie is daardoor een krachtige en volwaardige overlegpartner die de gemeente Sint Anthonis gevraagd en ongevraagd advies geeft op tal van terreinen. Samen staan we tenslotte sterk!

Voor de statuten, het huishoudelijk reglement (concept) en het visiedocument Solidariteit voor een betere leefbaarheid kunt u bijgaande links gebruiken.

Voor meer informatie of inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de dorpscoöperatie.

Wilt u lid worden, hierbij het inschrijfformulier. Aanmeldformulier Lidmaatschap S1W 2019

Nieuws van S1W

De Bezige Bijtjes gaat uitbreiden!


De Bezige Bijtjes gaat uitbreiden! Eind 2019 speelde bij KDV De Speelhoeve, de huidige exploitant van de BSO en PSZ in Westerbeek, de gedachte om de dienstverlening daar te beëindigen. KDV De Bezige Bijtjes is eind 2019 in contact gekomen met De Speelhoeve om de mogelijkheden voor overname van zowel de Peutergroep als de Buitenschoolse opvang […]

Lees verder

Bijzonder mooie inloopavond DORPSONTWIKKELINGSPLAN.


Bijzonder mooie inloopavond DORPSONTWIKKELINGSPLAN.Donderdag 6 februari 2020 een bijzonder mooie inloopavond gehad rond de projecten, die opgenomen kunnen worden in ons dorpsontwikkelingsplan.  Na de presentatie van de projecten woningbouw, kruisbeeld, vrijwilligerswerk, evenemententerrein en gemeenschapshuis De Schans gaven de 35 aanwezigen volmondig aan mee te werken aan de realisatie van ons dorpsontwikkelingsplan. Bijgevoegd de gepresenteerde projecten.Informatie en/of aanmelding nieuwe ideeën […]

Lees verder

21e Open atelier- en galerieroute gemeente Sint Anthonis


Lees verder

75 JAAR VRIJHEID


75 JAAR VRIJHEID Om te vieren dat inwoners van de gemeente Sint Anthonis al 75 jaar in vrijheid mogen leven, organiseert Enjoying Voices op zaterdagavond 18 april 2020 in ’t Wapen van Wanroij een open podium met als thema ‘Vrijheid’. Vertolk de vrijheid in dans, zang, muziek, tekst of op een andere passende manier. Er […]

Lees verder

Vervolgbijeenkomst Lokaal Sportakkoord


Vervolgbijeenkomst Lokaal Sportakkoord In de gemeente Sint Anthonis zijn we aan de slag om samen tot een lokaal sportakkoord te komen. Hiervoor vonden op 15 en 16 januari twee startbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten dachten ruim 50 deelnemers mee over hoe we samen sport en bewegen in de gemeente Sint Anthonis een impuls kunnen geven. […]

Lees verder

INFORMATIEAVOND DORPSONTWIKKELINGSPLAN


INFORMATIEAVOND DORPSONTWIKKELINGSPLAN Donderdag 6 februari – 19:30 uur – De Schans De gemeente Sint Anthonis heeft een project met dorpsontwikkelingsplannen (DOP) opgezet. De kerkdorpen van de gemeente schrijven in groepen van twintig inwoners aan een plan om hun dorp te verbeteren. De Westerbeekse Groep van 11 heeft al een concept plan, met projecten en investeringen […]

Lees verder

Subsidie nodig?


Subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt – Provincie Noord-Brabant Graag attenderen wij jullie op de subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt. Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben hiervoor onlangs ruim € 1.300.000 in de pot van het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds gestopt. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds […]

Lees verder

INLOOPAVOND VOOR HET DORPSONTWIKKELINGSPLAN


INLOOPAVOND VOOR HET DORPSONTWIKKELINGSPLAN De gemeente Sint Anthonis heeft als opvolger van Vitale Kernen een project met dorps-ontwikkelingsplannen opgezet. De kerkdorpen van de gemeente schrijven in groepen van twintig inwoners aan een plan om hun dorp te verbeteren. De dorpsraden en dorpscoöperatie zijn hier nauw bij betrokken. De Westerbeekse Groep heeft al een concept plan […]

Lees verder

Nieuwsbrief VKK Noord Brabant


Hierbij de laatste nieuwsbrief van de vereniging Kleine Kernen.

Lees verder

Dorpsjournaal 2019-47


Bekijk hier Dorpsjournaal 2019-47
Alle nieuwsberichten