Activiteiten van S1W

S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
08 jun 20
S1W Kwartaaloverleg
22 jun 20
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
13 jul 20
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
10 aug 20
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
14 sep 20
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
12 okt 20
Twisse Oktoberfest (save the date)
24 okt 20
S1W Kwartaaloverleg
26 okt 20
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
09 nov 20
S1W dagelijks bestuursvergadering (DB)
14 dec 20
Alle activiteiten
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek
Secretaris: secretariaat@samen1westerbeek.nl

Over S1W

DORPSCOÖPERATIE ‘SAMEN 1 WESTERBEEK”

De dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” u.a. is in januari van 2013 statutair opgericht en komt voort uit de Westerbeekse Dorpsraad dat sinds 1982 al een overlegorgaan was voor en namens de gehele Westerbeekse gemeenschap.

De coöperatie-gedachte:

De zelf- sturing/organisatie in de vorm van een dorpscoöperatie is in deze tijd een logische stap. Uiteindelijk gaat het om een vorm van zelfsturing, zelf organiseren op diverse terreinen, ofwel het bundelen van krachten door samenwerking met elkaar: burgerparticipatie. Denk hierbij aan de verbetering van de eigen woon-, werk- en leefomgeving door de voorzieningen rondom welzijn en zorg te borgen binnen ons eigen dorp, maar ook aan de dorpscoöperatie die zich richt op de energievoorziening of op glasvezel. Verder kan de coöperatie een belangrijke rol spelen voor vereniging overstijgende zaken en activiteiten. Denk aan gezamenlijke subsidie aanvragen en sponsoring, gezamenlijke vergunningen (legeskosten) en het bijhouden van een activiteitenkalender. Bij de dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” staat de kracht van de burgers voorop. Door de bundeling van krachten wordt meer resultaat geboekt, alhoewel de coöperatie niet de oplossing is voor alle problemen op het terrein van leefbaarheid.

De coöperatie is en blijft van belang omdat het een samenwerkingsverband van burgers is, een democratische vereniging die als rechtspersoon goederen kan bezitten, contracten kan afsluiten, waar gewerkt wordt zonder winstoogmerk en de zeggenschap van de leden is gewaarborgd. De dorpscoöperatie is daardoor een krachtige en volwaardige overlegpartner die de gemeente Sint Anthonis gevraagd en ongevraagd advies geeft op tal van terreinen. Samen staan we tenslotte sterk!

Voor de statuten, het huishoudelijk reglement (concept) en het visiedocument Solidariteit voor een betere leefbaarheid kunt u bijgaande links gebruiken.

Voor meer informatie of inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de dorpscoöperatie.

Wilt u lid worden, hierbij het inschrijfformulier. Aanmeldformulier Lidmaatschap S1W 2019

Nieuws van S1W

Tegoedbon leden S1W


Beste leden van Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek Wat is het een vreemde tijd met het corona-virus om ons heen en de noodzakelijke maatregelen die door de overheid genomen zijn. Er komt wat versoepeling, maar het blijft belangrijk dat iedereen zich aan alle richtlijnen houdt. Het is ieders verantwoordelijkheid. Veel activiteiten, zoals Paasvuur, Koningsdag, koffiedrinken, Samen […]

Lees verder

75 jaar vrijheid


75 JAAR VRIJHEIDBurgemeester Marcel Fränzel zal op maandag 4 mei 2020 in alle dorpen van onze gemeente bij de oorlogsmonumenten een bloemstuk leggen. Omdat de gemeentelijke dodenherdenking, welke dit jaar in Westerbeek zou plaatsvinden,vanwege de maatregelen rondom het corona virus niet doorgaat zal de burgemeester om 19:00 uur een krans leggen bij het monument in Westerbeek. […]

Lees verder

Zorg goed voor u zelf en uw naasten


Beste inwonersHet coronavirus zorgt voor een heel bizarre tijd. Je kunt geen krant openslaan zonder allerlei feitelijkheden en opinies over de gevolgen van deze wereldwijde pandemie. Gelukkig gebeuren er ook in deze wel heel moeilijke tijden ook mooie dingen. Wij hopen, dat u allen goed voor uzelf zorgt, maar ook oog houdt voor de mensen om u […]

Lees verder

Nieuwsbrief buitengebied Sint Anthonis


Deze nieuwsbrief is anders dan u van ons gewend bent. Maar we leven op dit moment in een actualiteit die ook anders is dan we gewend zijn. Buitenactiviteiten zijn grotendeels gestopt of opgeschort en evenementen zijn afgelast. Voor sommigen betekent dit dat hun bedrijf nauwelijks kan draaien en voor anderen verandert er niet veel omdat […]

Lees verder

Samen Sint Anthonis


Ik nodig jullie graag uit om je aan te sluiten op www.samensintanthonis.nl. Eerder deze week ontvingen jullie hierover al een mail van Burgemeester Fränzel. Dit platform is een initiatief van de gemeente en Sociom om elkaar makkelijk te kunnen vinden tijdens de Coronacrisis. Hier kun je hulp aanbieden voor anderen (zoals boodschappen doen) maar ook […]

Lees verder

Coronacrisis-nieuws van Gemeente Sint Anthonis


Beste inwoners, Deze coronacrisis vraagt veel van ons allen. Mensen worden (erg) ziek of komen te overlijden, mensen zijn ongerust, voor zichzelf of hun dierbaren, worden onzeker over hun baan en toekomst. Deze onzekerheid en angst kan op dit moment niemand wegnemen. Tussen alle nieuwsberichten sijpelen er gelukkig ook af en toe positieve verhalen door. […]

Lees verder

Corona: “Iets met boeren” GEANNULEERD


Corona: “Iets met boeren” GEANNULEERD Door het uitbreken van het coronavirus en de bijkomende maatregelen van 23 maart, zijn wij genoodzaakt de toneelvoorstellingen te annuleren. We hopen de voorstellingen op een later moment opnieuw te kunnen oppakken en houden u via onze sociale media en website hierover op de hoogte. We danken alle betrokkenen voor […]

Lees verder

Coronacrisis


Informatie over de coronacrisis vindt u op www.sintanthonis.nlVan daaruit wordt u zo nodig doorverwezen naar websites van de Rijksoverheid, het RIVM en de veiligheidsregio. Ook via de gemeentepagina, Facebook, Twitter en Instagram houdt de gemeente u op de hoogte van actuele ontwikkelingen (niet via Whatsapp!).Voor ondernemers is er een aparte ondernemerspagina met corona-onderwerpen beschikbaar via www.sintanthonis.nl Voor vragen […]

Lees verder

PAASVUUR 2020 GAAT NIET DOOR


Lees verder

Wat kunnen we samen in Westerbeek doen?


Beste mensen in Westerbeek, We zijn allemaal in de ban van het Coronavirus. Op social media ontstaan diverse groepen om hulp aan te bieden aan kwetsbare medemensen. Dat is fijn om te zien! Met name alleenstaande ouderen kunnen nu in een sociaal isolement terecht komen omdat bezoekjes ook door familie ook afgeraden worden.Wat kunnen we […]

Lees verder
Alle nieuwsberichten