Activiteiten van S1W

Bestuursvergadering S1W
09 sep 19 20:00
Bestuursvergadering S1W
14 okt 19 20:00
S1W-kwartaaloverleg (KO)
21 okt 19 20:00
Bestuursvergadering S1W
11 nov 19 20:00
Bestuursvergadering S1W
09 dec 19 20:00
Dodenherdenking Westerbeek
04 mei 20
Alle activiteiten
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek
Secretaris: secretariaat@samen1westerbeek.nl

Over S1W

DORPSCOÖPERATIE ‘SAMEN 1 WESTERBEEK”

De dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” u.a. is in januari van 2013 statutair opgericht en komt voort uit de Westerbeekse Dorpsraad dat sinds 1982 al een overlegorgaan was voor en namens de gehele Westerbeekse gemeenschap.

De coöperatie-gedachte:

De zelf- sturing/organisatie in de vorm van een dorpscoöperatie is in deze tijd een logische stap. Uiteindelijk gaat het om een vorm van zelfsturing, zelf organiseren op diverse terreinen, ofwel het bundelen van krachten door samenwerking met elkaar: burgerparticipatie. Denk hierbij aan de verbetering van de eigen woon-, werk- en leefomgeving door de voorzieningen rondom welzijn en zorg te borgen binnen ons eigen dorp, maar ook aan de dorpscoöperatie die zich richt op de energievoorziening of op glasvezel. Verder kan de coöperatie een belangrijke rol spelen voor vereniging overstijgende zaken en activiteiten. Denk aan gezamenlijke subsidie aanvragen en sponsoring, gezamenlijke vergunningen (legeskosten) en het bijhouden van een activiteitenkalender. Bij de dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” staat de kracht van de burgers voorop. Door de bundeling van krachten wordt meer resultaat geboekt, alhoewel de coöperatie niet de oplossing is voor alle problemen op het terrein van leefbaarheid.

De coöperatie is en blijft van belang omdat het een samenwerkingsverband van burgers is, een democratische vereniging die als rechtspersoon goederen kan bezitten, contracten kan afsluiten, waar gewerkt wordt zonder winstoogmerk en de zeggenschap van de leden is gewaarborgd. De dorpscoöperatie is daardoor een krachtige en volwaardige overlegpartner die de gemeente Sint Anthonis gevraagd en ongevraagd advies geeft op tal van terreinen. Samen staan we tenslotte sterk!

Voor de statuten, het huishoudelijk reglement (concept) en het visiedocument Solidariteit voor een betere leefbaarheid kunt u bijgaande links gebruiken.

Voor meer informatie of inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de dorpscoöperatie.

Wilt u lid worden, hierbij het inschrijfformulier. Aanmeldformulier Lidmaatschap S1W 2019

Nieuws van S1W

Brabants initiatief op het gebied van Langer Zelfstandig Thuis Wonen


Langer Zelfstandig Thuis Wonen is voor veel mensen een grote wens. Vooral (zorg- of hulpbehoevende) ouderen vinden het belangrijk zolang mogelijk thuis te midden van hun bestaande sociale omgeving te kunnen blijven functioneren. Veel huizen zijn echter niet ingericht op ‘langer zelfstandig thuis wonen’. Thuis zijn er ook vaak fysieke belemmeringen zoals drempels, een steile […]

Lees verder

Riksja Sint Tunnis


Op 31 augustus a.s. wordt er een kenningsmakingsdag voor Riksja Sint Tunnis georganiseerd. Dit is een non-profit initiatief om mensen die niet zelfstandig met de fiets op pad kunnen, toch te laten genieten van de wind door hun haren. Bijgaande vindt u een flyer over deze dag met meer informatie over het project. Informatie: Clasien […]

Lees verder

Collectief Zonnedak


COLLECTIEF ZONNEDAK De offerte is al geruime tijd binnen, maar door toegezegde subsidie kunnen wij de prijs voor een zonneaandeel extra laag houden. We hebben een GO en daarom organiseren wij op donderdag 5- en donderdag 19 september een informatieavond. Tijdens deze informatieavonden krijgen belangstellenden uitleg over de postcode-roos-regeling en deelname hieraan. Hierna krijgt men […]

Lees verder

Woningbouw Westerbeek


BELANGSTELLING VOOR WONINGBOUW!? Informatie en/of uw reactie: secretariaat@samen1westerbeek.nlDe informatieavond over woningbouw wordt na de vakantie gepland. Het project WONINGBOUW is meteen opgepakt en afgelopen week vond er de verantwoordelijke ambtenaar overleg plaats. Op dit moment zijn er door “Reuvers Bouw” ideeën aan- geleverd welke mogelijk aan Den Eik gerealiseerd zouden kunnen worden. Het gaat om […]

Lees verder

Wat vind jij belangrijk als Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis een nieuwe gemeente worden?


Wat vind jij belangrijk als Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis een nieuwe gemeente worden? Zoals je inmiddels niet ontgaan zal zijn, gaan de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis per 1 januari 2022 herindelen tot één nieuwe, trotse gemeente. Ook de afgelopen weken zijn er veel mooie dingen gebeurd in dat proces. Om het beste […]

Lees verder

Nieuwe website AgroProeftuin de Peel


Nieuwe website AgroProeftuin de PeelIn AgroProeftuin de Peel werken pioniers aan een duurzame, toekomstgerichte agrarische productie. Hier is kringlooplandbouw in uitvoering met uiteenlopende projecten in Noordoost-Brabant en een proeflocatie waar boeren de ruimte krijgen voor in totaal 14 praktijkproeven. Op de nieuwe website van AgroProeftuin de Peel laat men zien wat er gebeurt. https://www.agroproeftuindepeel.nl/

Lees verder

Visiebijeenkomst Westerbeek


Visiebijeenkomst WesterbeekDinsdag 28 mei 2019 Gemeenschapshuis De SchansAanvang  19:30 uur Ik ga op reis en neem mee!Wat neem jij mee naar onze nieuwe gemeente? Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis vormen per 1 januari 2022 een nieuwe, trotse gemeente. We zijn samen onderweg naar de toekomst. En natuurlijk nemen we ‘het beste’ van alle dorpen mee.Vertel […]

Lees verder

Houtverbranding Westerbeek


Aanstaande zaterdag mogen we alsnog onder begeleiding van de brandweer de houtstapel ontbranden. Kinderen zijn van harte welkom om het vuur aan te steken om 21:00. Er is dan ook de mogelijkheid om een consumptie te nuttigen, dit wordt als vanouds verzorgt door de Ponyclub. Zaterdag overdag is er nog de mogelijkheid om hout in […]

Lees verder

Westerbeek 4-5 een indrukwekkende, respectvolle herdenking!


Lees verder

DORPSONTWIKKELINGSPLAN (DOP)


Aan: Werkgroepen; Verenigingen; Stichtingen; Ondernemers; Instellingen; Maatschappelijke organisaties. DORPSONTWIKKELINGSPLAN (DOP) Het college van burgemeester en wethouders van onze gemeente wil graag samen met de inwoners zorgen voor toekomstbestendige, leefbare kernen. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat het in de dorpen, en in ons geval in Westerbeek, fijn leven en wonen blijft. Wat is daar […]

Lees verder
Alle nieuwsberichten