Activiteiten van S1W

Oud Papier actie (sportveld)
20 apr 19
Gemeentelijke Dodenherdenking Westerbeek
04 mei 19 18:00 - 21:00
Oud Papier actie (sportveld)
18 mei 19
Oud Papier actie (sportveld)
15 jun 19
S1W-kwartaal overleg (KO)
17 jun 19 20:00
Oud Papier actie (sportveld)
20 jul 19
Oud Papier actie (sportveld)
17 aug 19
S1W-kwartaaloverleg (KO)
21 okt 19 20:00
Vrijwilligersavond S1W (café Dinges)
14 dec 19 21:00
Alle activiteiten
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek
Secretaris: secretariaat@samen1westerbeek.nl

Over S1W

DORPSCOÖPERATIE ‘SAMEN 1 WESTERBEEK”

De dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” u.a. is in januari van 2013 statutair opgericht en komt voort uit de Westerbeekse Dorpsraad dat sinds 1982 al een overlegorgaan was voor en namens de gehele Westerbeekse gemeenschap.

De coöperatie-gedachte:

De zelf- sturing/organisatie in de vorm van een dorpscoöperatie is in deze tijd een logische stap. Uiteindelijk gaat het om een vorm van zelfsturing, zelf organiseren op diverse terreinen, ofwel het bundelen van krachten door samenwerking met elkaar: burgerparticipatie. Denk hierbij aan de verbetering van de eigen woon-, werk- en leefomgeving door de voorzieningen rondom welzijn en zorg te borgen binnen ons eigen dorp, maar ook aan de dorpscoöperatie die zich richt op de energievoorziening of op glasvezel. Verder kan de coöperatie een belangrijke rol spelen voor vereniging overstijgende zaken en activiteiten. Denk aan gezamenlijke subsidie aanvragen en sponsoring, gezamenlijke vergunningen (legeskosten) en het bijhouden van een activiteitenkalender. Bij de dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” staat de kracht van de burgers voorop. Door de bundeling van krachten wordt meer resultaat geboekt, alhoewel de coöperatie niet de oplossing is voor alle problemen op het terrein van leefbaarheid.

De coöperatie is en blijft van belang omdat het een samenwerkingsverband van burgers is, een democratische vereniging die als rechtspersoon goederen kan bezitten, contracten kan afsluiten, waar gewerkt wordt zonder winstoogmerk en de zeggenschap van de leden is gewaarborgd. De dorpscoöperatie is daardoor een krachtige en volwaardige overlegpartner die de gemeente Sint Anthonis gevraagd en ongevraagd advies geeft op tal van terreinen. Samen staan we tenslotte sterk!

Voor de statuten, het huishoudelijk reglement (concept) en het visiedocument Solidariteit voor een betere leefbaarheid kunt u bijgaande links gebruiken.

Voor meer informatie of inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de dorpscoöperatie.

Wilt u lid worden, hierbij het inschrijfformulier. Aanmeldformulier Lidmaatschap S1W 2019

Nieuws van S1W

Dorpsjournaal 2019-13


Bekijk hier Dorpsjournaal 2019-13

Samenwerken voor onze burgers !


Informatie van uw Dorpsteam.

Lees verder

SAMEN VOOR SCHOON


Samen voor schoon Zaterdag 23 maart is het Landelijke Opschoondag. In heel Nederland komen deze dag buren, verenigingen en sportclubs samen in actie voor een schonere buurt. Zo werken ze aan meer bewustzijn rondom zwerfafval. De dag draagt daarnaast bij aan meer verbondenheid enis vaak hartstikke gezellig. Daarom zet ook het Land van Cuijk en Boekel […]

Lees verder

Woonwensen onderzoek Gem Sint Anthonis


Onderzoek huidige woonsituatie en woonwensen, doe mee! De gemeente onderzoekt de woonwensen van haar inwoners. Bent u tevreden over uw huidige woning? Zijn er dingen die u graag anders ziet? Doe meeKortom, de gemeente is zeer benieuwd naar de mening van haar inwoners. Open de enquête via https://www.companen.nl/onderzoek/no-brabantopen of via het bericht op www.sintanthonis.nl Het […]

Lees verder

DB-vergaderingen S1W


De DB-vergaderingen van S1W worden in principe elke 2e maandag van de maand gehouden in de Huiskamer. De 1e voor 2019 staat gepland op 14 januari. Wilt u iets inbrengen en/of bespreken of gewoon eens meeluisteren, u bent welkom.

Lees verder

Oud en Nieuw fijn gevierd in Westerbeek


De oud- en nieuw viering in Westerbeek is fijn verlopen. Toch vond men dat met vuurwerk ons Kombord moest worden opgeblazen. Dat zal een knal geweest zijn en best heftig om zo’n bord te zien vliegen. Ok de lol gehad en nu ook zo sportief zijn om het op te lossen. Wij verzoeken je even […]

Lees verder

S1W “kijk op 2019”


In de bijlage treft u een artikel aan van het bestuur S1W met een “kijk naar 2019”. Lees het aandachtig door en kom in actie. Tevens is er een inschrijfformulier Aanmeldformulier Lidmaatschap S1W 2019 toegevoegd.

Lees verder

Buur(t)kracht wordt gemeentekracht!


Buur(t)kracht wordt gemeentekracht! Dorpsraden in gemeente Sint Anthonis willen samen 1 energiecoöperatie oprichten. Vanuit de verschillende dorpen in de gemeente Sint Anthonis zijn vrijwilligers al geruime tijd actief om inwoners te stimuleren energiezuinige maatregelingen te treffen. Per dorp zijn er in samenwerking met Buurkracht diverse acties gehouden zoals isolatiemaatregelen, collectieve inkoop van zonnepanelen, en de […]

Lees verder

WONEN IN WESTERBEEK


De dorpscoöperatie  S1W vindt woningbouw in Westerbeek erg belangrijk. Vooral de bouw van betaalbare woningen heeft onze speciale attentie. De jeugd moet een kans geboden worden om in het dorp te blijven wonen. Wij zijn daarom steeds in gesprek met de gemeente om de woningbouw in ons dorp te stimuleren en zo de jeugd meer gelegenheid te bieden […]

Lees verder

Dorps-app!


Hallo allemaal, Inbraak, verdachte situaties e.d. komen onverwacht. Daar kunnen wij niets aan doen. Aan preventie, diefstal en het voor criminaliteit zo onaantrekkelijk mogelijk te maken kunnen wij wel wat doen! Daarom hebben wij een DORPS-app aangemaakt. De bedoeling van deze app is dat uit elke straat of buurt-app 1 of 2 personen in de […]

Lees verder
Alle nieuwsberichten