Activiteiten van S1W

S1W DB-vergadering (huiskamer)
14 mei 18
S1W DB-vergadering (huiskamer)
11 jun 18 20:00
Kwartaaloverleg S1W (’t Heitje)
20 jun 18 20:00
S1W DB-vergadering (huiskamer)
10 sep 18 20:00
Kwartaaloverleg S1W (de Schans)
03 okt 18 20:00
S1W DB-vergadering (huiskamer)
08 okt 18 20:00
S1W Infoavond
24 okt 18 20:00
S1W DB-vergadering (huiskamer)
12 nov 18 20:00
S1W vrijwilligersborrel
15 dec 18 20:00 - 22:00
Alle activiteiten
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek
Secretaris/Penningmeester Bert Weeren
Telefoon: 0485 800893
GSM: 06 535 260 79
secretariaat@samen1westerbeek.nl

Over S1W

DORPSCOOPERATIE ‘SAMEN 1 WESTERBEEK”

De dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” u.a. is in januari van 2013 statutair opgericht en komt voort uit de Westerbeekse Dorpsraad dat sinds 1982 al een overlegorgaan was voor en namens de gehele Westerbeekse gemeenschap.

De coöperatiegedachte:

De zelf- sturing/organisatie in de vorm van een dorpscoöperatie is in deze tijd een logische stap. Uiteindelijk gaat het om een vorm van zelfsturing, zelf organiseren op diverse terreinen, ofwel het bundelen van krachten door samenwerking met elkaar: burgerparticipatie. Denk hierbij aan de verbetering van de eigen woon-, werk- en leefomgeving door de voorzieningen rondom welzijn en zorg te borgen binnen ons eigen dorp, maar ook aan de dorpscoöperatie die zich richt op de energievoorziening of op glasvezel. Verder kan de coöperatie een belangrijke rol spelen voor vereniging overstijgende zaken en activiteiten. Denk aan gezamenlijke subsidie aanvragen en sponsoring, gezamenlijke vergunningen (legeskosten) en het bijhouden van een activiteitenkalender. Bij de dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” staat de kracht van de burgers voorop. Door de bundeling van krachten wordt meer resultaat geboekt, alhoewel de coöperatie niet de oplossing is voor alle problemen op het terrein van leefbaarheid.

De coöperatie is en blijft van belang omdat het een samenwerkingsverband van burgers is, een democratische vereniging die als rechtspersoon goederen kan bezitten, contracten kan afsluiten, waar gewerkt wordt zonder winstoogmerk en de zeggenschap van de leden is gewaarborgd. De dorpscoöperatie is daardoor een krachtige en volwaardige overlegpartner die de gemeente Sint Anthonis gevraagd en ongevraagd advies geeft op tal van terreinen. Samen staan we tenslotte sterk!

Voor de statuten, het huishoudelijk reglement (concept) en het visiedocument Solidariteit voor een betere leefbaarheid kunt u bijgaande links gebruiken.

Voor meer informatie of inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de dorpscoöperatie, dhr. Bert Weeren.

Wilt u lid worden, hierbij het inschrijfformulier. S1W aanmeldingsbrief form

Nieuws van S1W

Kort verslag AJV S1W


Algemene Jaarvergadering Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek goed verlopen. Afgelopen donderdag heeft de AJV van S1W plaatsgevonden. Naast de leden van S1W en diverse dorpsbewoners was ook de gemeente vertegenwoordigd om toelichting te geven over het leefbaarheidsfonds “Vitale Kernen”. Vz. Frans van der Heijden blikte samen met de aanwezigen terug op 2017 en de financiële cijfers […]

Lees verder

Whats App buurtpreventie! Ook in Westerbeek


Op de jaarvergadering van Samen 1 Westerbeek  zal ook de verdere uitrol van de buurtpreventie App worden besproken. Voor u en onze eigen veiligheid doe mee! Tot ziens op 5 april, 20.00 uur de Schans

Lees verder

JAARVERGADERING S1W, bent u erbij?


    Gemeenschapshuis De Schans Donderdag 5 april 2018  // 20:00 uur Agenda: Mededelingen Terugblik 2017 Financiële verantwoording 2017 Bestuurszaken Diverse kandidaten hebben zich voor een bestuursfunctie aangemeld. De leden van S1W hebben stemrecht. Speerpunten 2018 O.a. behoud voorzieningen; woningbouw; energieneutraal; leefomgeving; enz Het woord is aan ………………… De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor de […]

Lees verder

JAARVERGADERING Samen 1 Westerbeek


JAARVERGADERING Donderdag 5 april 2018, Aanvang 20:00 uur, Gemeenschapshuis De Schans Agenda: Mededelingen Overlijden Adriaan Peters Inwonersaantal Dank voor de aanmelding van drie vrijwilligers voor de begeleiding van een Syrisch gezin dat 15/16 april naar Westerbeek komt. Terugblik 2017 Financiële verantwoording 2017 Bestuurszaken Diverse kandidaten hebben zich voor een bestuursfunctie aangemeld. Speerpunten 2018 O.a. behoud voorzieningen; woningbouw; […]

Lees verder

UNIEKE AANBIEDING WONING TE KOOP KERKSTRAAT 17


UNIEKE AANBIEDING WONING TE KOOP KERKSTRAAT 17 Binnenkort zal de woning Kerkstraat 17 door Mooiland te KOOP worden aangeboden. Voordat de woning in de verkoop gaat, heeft Samen 1 Westerbeek van Mooiland de gelegenheid gekregen om de woning eerst binnen Westerbeek aan te bieden.  Belangstelling!!?? Laat het dan spoedig weten! Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl

Lees verder

JAARVERGADERING S1W (5-4-18) DE SCHANS


  JAARVERGADERING S1W     Donderdag 5 april 2018 om 20:00 uur in De Schans Voorlopige agenda: Terugblik Financiële verantwoording Bestuurszaken en -verkiezingen Speerpunten 2018 Het woord is aan …U en De Gemeente met Leefbaarheidsfonds “Vitale Kernen” Afsluiting met een drankje Kandidaten voor DB en/of KO graag voor aanvang van de vergadering aanmelden.

Lees verder

JAARVERGADERING S1W


Westerbeek een dorp om te wonen, te werken en recreëren! . Denkt u mee met ons beleid voor het behouden van een leefbaar dorp?   JAARVERGADERING S1W Donderdag 5 april 2018 om 20:00 uur in De Schans Voorlopige agenda:   Terugblik en Financiële verantwoording   Bestuurszaken   Speerpunten 2018 o.a. Leefbaarheidsfonds “Vitale Kernen”   Het […]

Lees verder

WhatsApp Buurtpreventie


Binnenkort worden ook in Westerbeek bij een 6-tal invalswegen WhatsApp buurtpreventieborden geplaatst. Er zijn in Westerbeek al verschillende buurten actief op WhatsApp. Op 7 maart wordt dit punt verder besproken in het KO (kwartaaloverleg) en worden de afspraken o.a. met de politie verder doorgesproken. Naast fijn- is het ook veilig wonen in Westerbeek.

Lees verder

Gezocht Bestuursleden!


Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek zoekt nieuwe, enthousiaste leden die zich willen inzetten voor het wel en wee van Westerbeek. Met klem doen we ook een beroep op jonge mensen met een verfrissende kijk op het dorpsgebeuren en die met ons willen meedenken aan de verdere ontwikkeling van Westerbeek. De luxe om stil te zitten kunnen […]

Lees verder

S1W nieuwsbrief 2018-wk 4


Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek zoekt nieuwe, enthousiaste leden die zich willen inzetten voor het wel en wee van Westerbeek. Met klem doen we ook een beroep op jonge mensen met een verfrissende kijk op het dorpsgebeuren en die met ons willen meedenken aan de verdere ontwikkeling van Westerbeek. De luxe om stil te zitten kunnen […]

Lees verder
Alle nieuwsberichten
HOI