Activiteiten van S1W

Oud Papier Actie
15 dec 18 09:00 - 12:00
S1W vrijwilligersborrel
15 dec 18 20:00 - 22:00
Oud Papier actie (sportveld)
19 jan 19 09:00 - 11:00
Oud Papier actie (sportveld)
16 feb 19
Oud Papier actie (sportveld)
16 mrt 19
Oud Papier actie (sportveld)
20 apr 19
Gemeentelijke Dodenherdenking Westerbeek
04 mei 19 18:00 - 21:00
Oud Papier actie (sportveld)
18 mei 19
Oud Papier actie (sportveld)
15 jun 19
Oud Papier actie (sportveld)
20 jul 19
Alle activiteiten
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek
Secretaris/Penningmeester Bert Weeren
Telefoon: 0485 800893
GSM: 06 535 260 79
secretariaat@samen1westerbeek.nl

Over S1W

DORPSCOOPERATIE ‘SAMEN 1 WESTERBEEK”

De dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” u.a. is in januari van 2013 statutair opgericht en komt voort uit de Westerbeekse Dorpsraad dat sinds 1982 al een overlegorgaan was voor en namens de gehele Westerbeekse gemeenschap.

De coöperatiegedachte:

De zelf- sturing/organisatie in de vorm van een dorpscoöperatie is in deze tijd een logische stap. Uiteindelijk gaat het om een vorm van zelfsturing, zelf organiseren op diverse terreinen, ofwel het bundelen van krachten door samenwerking met elkaar: burgerparticipatie. Denk hierbij aan de verbetering van de eigen woon-, werk- en leefomgeving door de voorzieningen rondom welzijn en zorg te borgen binnen ons eigen dorp, maar ook aan de dorpscoöperatie die zich richt op de energievoorziening of op glasvezel. Verder kan de coöperatie een belangrijke rol spelen voor vereniging overstijgende zaken en activiteiten. Denk aan gezamenlijke subsidie aanvragen en sponsoring, gezamenlijke vergunningen (legeskosten) en het bijhouden van een activiteitenkalender. Bij de dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” staat de kracht van de burgers voorop. Door de bundeling van krachten wordt meer resultaat geboekt, alhoewel de coöperatie niet de oplossing is voor alle problemen op het terrein van leefbaarheid.

De coöperatie is en blijft van belang omdat het een samenwerkingsverband van burgers is, een democratische vereniging die als rechtspersoon goederen kan bezitten, contracten kan afsluiten, waar gewerkt wordt zonder winstoogmerk en de zeggenschap van de leden is gewaarborgd. De dorpscoöperatie is daardoor een krachtige en volwaardige overlegpartner die de gemeente Sint Anthonis gevraagd en ongevraagd advies geeft op tal van terreinen. Samen staan we tenslotte sterk!

Voor de statuten, het huishoudelijk reglement (concept) en het visiedocument Solidariteit voor een betere leefbaarheid kunt u bijgaande links gebruiken.

Voor meer informatie of inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de dorpscoöperatie, dhr. Bert Weeren.

Wilt u lid worden, hierbij het inschrijfformulier. S1W aanmeldingsbrief form

Nieuws van S1W

Buur(t)kracht wordt gemeentekracht!


Buur(t)kracht wordt gemeentekracht! Dorpsraden in gemeente Sint Anthonis willen samen 1 energiecoöperatie oprichten. Vanuit de verschillende dorpen in de gemeente Sint Anthonis zijn vrijwilligers al geruime tijd actief om inwoners te stimuleren energiezuinige maatregelingen te treffen. Per dorp zijn er in samenwerking met Buurkracht diverse acties gehouden zoals isolatiemaatregelen, collectieve inkoop van zonnepanelen, en de […]

Lees verder

WONEN IN WESTERBEEK


De dorpscoöperatie  S1W vindt woningbouw in Westerbeek erg belangrijk. Vooral de bouw van betaalbare woningen heeft onze speciale attentie. De jeugd moet een kans geboden worden om in het dorp te blijven wonen. Wij zijn daarom steeds in gesprek met de gemeente om de woningbouw in ons dorp te stimuleren en zo de jeugd meer gelegenheid te bieden […]

Lees verder

Muur-isolatie voorlichting


Beste mensen, A.s. woensdag 10 oktober komt het bedrijf Isolatie.com uit Gemert naar Westerbeek om voorlichting te geven over muurisolatie. Met Isolatie.com hebben de dorpen i.s.m. met de gemeente collectieve afspraken gemaakt waardoor de prijs zeer aantrekkelijk is. Aangezien jullie hebben laten weten interesse te hebben in muurisolatie, zie ik  jullie graag a.s. woensdag om […]

Lees verder

Westerbeek Kwekerijen verslag bijeenkomst 22-08


Op 12-9 is het verslag van de omgevingsdialoog aan de deelnemers, die een leesbaar E-mail adres hebben achtergelaten, gestuurd. Indien u geen verslag heeft ontvangen, u was wel aanwezig, geef dan even uw E-mail adres door. Wij zorgen ervoor dat u alsnog van Westerbeek Kwekerijen het verslag en vervolgacties krijg toegestuurd.   E-mail naar secretariaat@samen1westerbeek.nl […]

Lees verder

Oh ja de scholen zijn weer begonnen.


DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN! Een bekende kreet elk jaar weer aan het begin van het nieuwe schooljaar. Graag willen we u dringend verzoeken rekening te houden met het verkeer, de overstekende kinderen en uw SNELHEID! Ook onze buurttaxi’s en andere vervoerders rijden veel te hard. Er is afgesproken dat, omdat waarschuwen niet meer helpt, […]

Lees verder

GLASVEZEL SPREEKUUR


Glasvezelspreekuur in Westerbeek De komende weken worden circa 215 woningen in Westerbeek voorbereid voor de aansluiting op het glasvezelnetwerk. Dat roept nogal wat vragen op bij de inwoners. Wat zijn de nou voordelen van glasvezel? Wat kost het? Hoe werkt het? Voor antwoord op alle vragen kunt u donderdag 23 augustus bij Eetcafé Dinges, Kerkstraat […]

Lees verder

Verbeter de buurt!


Openbare ruimte meldingen gemeente Sint Anthonis   Melding openbare ruimte met Verbeterdebuurt.nl Verbeterdebuurt.nl is een online systeem waarmee inwoners zelf de meldingen kunnen invoeren. Door een punaise op betreffende locatie te prikken en enkele basisgegevens in te voeren op de website is de melding voor iedereen zichtbaar. De melding komt binnen bij de gemeente als […]

Lees verder

Open dag gemeentehuis Sint Anthonis


Op zaterdag 22 september van 10.00 uur tot 14.00 uur organiseert de gemeente een Open Dag voor alle inwoners uit de gemeente, jong en oud. We doen die dag voor onze gemeenschap de deuren en luiken open van ons gemeentehuis. Ook naast het gemeentehuis valt er die dag veel te zien en te beleven. Inwoners […]

Lees verder

Dorps-app!


Hallo allemaal, Inbraak, verdachte situaties e.d. komen onverwacht. Daar kunnen wij niets aan doen. Aan preventie, diefstal en het voor criminaliteit zo onaantrekkelijk mogelijk te maken kunnen wij wel wat doen! Daarom hebben wij een DORPS-app aangemaakt. De bedoeling van deze app is dat uit elke straat of buurt-app 1 of 2 personen in de […]

Lees verder

Leefbaarheid Vitale Kernen Sint Anthonis


Leefbaarheid Vitale Kernen Sint Anthonis Project website is in de lucht! www.vitalekernen.nl Op 19 juni startte: ‘Leefbaarheid Vitale Kernen Sint Anthonis’. Met deze regeling kunnen inwoners, verenigingen en clubs initiatieven bij de gemeente aandragen en daar (eenmalig) subsidie voor krijgen. Het gaat om initiatieven die goed zijn voor de leefbaarheid in de kernen. Zo’n initiatief […]

Lees verder
Alle nieuwsberichten
HOI