Activiteiten van Be4All

Er zijn geen komende activiteiten
Alle activiteiten
Van Haandelstraat 38
5843 AW Westerbeek
Tel: 0485 384543
E-mail: info@be4all.nl

Over Be4All

Doelstelling

Stichting Be4all ondersteunt lokale initiatieven voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden die bijdragen aan goed onderwijs (getoetst aan het onderwijscurriculum van desbetreffend land). Hierbij wordt de lokale gemeenschap betrokken en zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk gemaakt, met als streven onafhankelijkheid van Be4all.

Visie

“Education is the foundation of development”

Duurzame ontwikkelingshulp begint met onderwijs. Goed onderwijs is namelijk dé manier om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Door kinderen al op jonge leeftijd goed onderwijs aan te bieden, vergroot je hun kansen op een betere toekomst voor zichzelf, hun gemeenschap en de volgende generaties.

Werkwijze

Stichting Be4all richt zich op lokale onderwijsgerelateerde initiatieven. Deze steunen we o.a. door:

  • Het opzetten van een gemeenschappelijke (financiële) structuur, van waaruit ouders en/of verzorgers zoveel mogelijk als groep verantwoordelijk zijn voor de lopende kosten als  salarissen, eten, etc.;
  • het realiseren van klaslokalen, zowel de bouw als inrichting;
  • het realiseren van slaapvertrekken voor boardingschool;
  • sponsoren van schoolmateriaal en sport- en spelmateriaal;
  • de expertise van leerkrachten uitbreiden door middel van workshops en vervolgstudies;
  • (Financiele) ondersteuning te bieden aan een inkomsten genererend project;
  • Een sponsorprogramma op te zetten en te onderhouden voor kansarme kinderen

Door de lokale bevolking erbij te betrekken en waar mogelijk met ze samen te werken, creëren we een breed draagvlak binnen deze gemeenschap, waardoor een initiatief groter kans van slagen heeft. Tevens  stimuleren we hiermee de plaatselijke economie en borgen we de resultaten voor de toekomst.

Het uiteindelijke doel is dat een school in staat is onafhankelijk en zelfstandig te functioneren, zonder financiële support van Be4all.

Een uitzondering hier op zijn de kinderen die gesponsord worden. De sponsorships lopen door tot de leerling het primair onderwijs verlaat.

Meer informatie op onze site: www.be4all.nl

Nieuws van Be4All

Nieuwsflits Be4all


Wij zijn er erg trots op het mooie resultaat wat onze sponsorkinderen bereikt hebben aan U te tonen. Veel kijk- en leesplezier! U mag deze nieuwsflits natuurlijk doorsturen naar andere belangstellenden in uw familie, vrienden- of kennissenkring.

Lees verder

Bedankt


  WEDEROM EEN GROOT SUCCES!     De kinderen van de basisschool “De Zonnewijzer” hebben maar liefst 301 zakjes = 1204 worstenbroodjes verkocht!!! Onze grote dank gaat uit naar alle kinderen, de ouders en het team van basisschool “De Zonnewijzer” die zich ingezet hebben voor de  actie worstenbrood4all” van Be4all. Mede dankzij jullie hulp kunnen de […]

Lees verder

Be4All Nieuwsbrief 11


Be4all Nieuwsbrief 11

Lees verder
Alle nieuwsberichten