Bibliotheek op school

Boeken dicht bij de kinderen met de Bibliotheek op School

We zijn druk doende met de voorbereidingen om een Bibliotheek op School in te richten: een boekencollectie voor al onze leerlingen en voor kinderen die nu op de peuterspeelzaal en kinderopvang zitten.

Bibliotheek op School is een samenwerking tussen de school en de bibliotheekorganisatie BiblioPlus. Biblioplus zorgt voor een actuele collectie boeken, geeft advies en zorg

boos plaatje 2

t voor or-ganisatorische ondersteuning. Het uitlenen van boeken gebeurt door vrijwilligers van de school.
Vanwege ruimtegebrek op de Zonnewijzer gaan we de bibliotheek op school inrichten in de Schans. Daarover zijn we nu in overleg.
Om boeken te lenen uit de collectie van school is het voor leerlingen van de Zonnewijzer niet nodig om lid te zijn van BiblioPlus. Om ook gebruik te maken van de uitgebreide collectie van bibliotheken

boos plaatje

van BiblioPlus is een lidmaatschap wel vereist. Lid worden van BiblioPlus is gratis voor alle kin-deren tot 18 jaar en kan via de inschrijfkaart (verkrijgbaar in de Bibliotheek op School) of online via www.biblioplus.nl.
Meer informatie over de Bibliotheek op School u op www.biblioplus.nl onderwijs.
Word vrijwilliger in de Bibliotheek op School!
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen gaat onze Bibli-otheek op School werken met vrijwilligers.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een aantal en-thousiaste vrijwilligers die op een vast moment (nader samen te bepalen) de Bibliotheek op School willen be-mannen.
Deze vrijwilligers kunnen zijn: vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere familieleden, maar ook de buurman of buurvrouw. De werkzaamheden als vrijwilliger be-staan uit het innemen, uitlenen en reserveren van boeken en het begeleiden van kinderen bij het vinden van boeken. Vindt u het leuk om met boeken en kinderen bezig te zijn en kunt u omgaan met de compu-ter? Dan bent u de vrijwilliger die wij zoeken.
Wij zouden het heel fijn vinden als we dichtbij de kinderen, in Westerbeek een uitleenpunt voor boeken zouden hebben.
Heeft u interesse?
Spreek ons aan, of stuur een e-mail naar: j.nabben@peelraam.nl of r.bouwmans@peelraam.nl