Activiteiten van KBO

KBO Kienen
20 nov 19 13:30
KBO-Herfstdiner
23 nov 19 17:00
KBO KERST Kienen
18 dec 19 13:30
KBO-kerstviering/Diner
20 dec 19 13:30
Alle activiteiten
KBO-Westerbeek
Secretariaat: Bert Weeren
Telefoon: 800893
E-mail: kbo-westerbeek@ziggo.nl

Over KBO

KBO Westerbeek is van oudsher een Katholieke ouderen organisatie. De term Bond van Ouderen
zal zeker de oudere "ouderen" onder ons aanspreken.

De laatste jaren profileert deze vereniging zich steeds meer voor ouderen van 50 jaar en ouder, ongeacht de geloofsovertuiging, en behartigt zij samen met andere overkoepelende ouderenorganisaties in Sint Anthonis de belangen op het gebied van alle ouderen vanaf 50 jaar in Westerbeek. KBO zou je dan ook kunnen lezen als:

“Kom Bij Ons”

Op deze site en onze eigen website www.kbo-westerbeek.nl treft u de informatie en activiteiten aan.

Als ouderenorganisatie zijn we aangesloten bij het KBO-Brabant en zijn wij in het cluster– en kringoverleg actief.

Daarnaast heeft Sint Anthonis een samenwerkingsorgaan welzijn ouderen (seniorenraad) waar we als
KBO–Westerbeek ook deel van uit maken.

Indien u lid wil worden bedraagt de contributie € 25,- per jaar per persoon.

Indien u lid bent van de KBO in een ander dorp, kunt u gastlid worden en ook aan alle activiteiten meedoen. Contributie als gastlid € 12,50

Iedereen in Westerbeek en/of met een binding met Westerbeek van 50 jaar of ouder kan lid worden.

Naast een bijdrage aan de KBO wordt uw contributie gebruikt om gezamenlijke activiteiten te organiseren en is het samen doen nog gebaseerd op een grote mate van solidariteit.

Wilt u nog niet actief meedoen dan kunt u natuurlijk ook voor € 10,- per jaar donateur worden.

Het bestuur.

Nieuws van KBO

Cursus valpreventie (Sporthal St. Anthonis)


In navolging op de gehouden voorlichting bij de KBO-Westerbeek, gaat op 1 oktober de cursus daadwerkelijk van start. De kosten voor de cursus bedragen € 181,50 voor de 10 hierboven beschreven lessen. Hierbij zijn 2 fysiotherapeuten en 1 stagiaire aanwezig. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten. Dit varieert van € 50,- tot […]

Lees verder

Brabants initiatief op het gebied van Langer Zelfstandig Thuis Wonen


Langer Zelfstandig Thuis Wonen is voor veel mensen een grote wens. Vooral (zorg- of hulpbehoevende) ouderen vinden het belangrijk zolang mogelijk thuis te midden van hun bestaande sociale omgeving te kunnen blijven functioneren. Veel huizen zijn echter niet ingericht op ‘langer zelfstandig thuis wonen’. Thuis zijn er ook vaak fysieke belemmeringen zoals drempels, een steile […]

Lees verder

KBO Busreis 2019 Foto’s


Foto’s van KBO-busreis Westerbeek beschikbaar. Foto’s

Lees verder

KBO-Busreis uitgesteld


Gezien de te verwachte hoge temperaturen wordt de busreis van a.s. woensdag afgelast. Mogelijk wordt deze nu verplaatst naar 7 augustus. U krijgt hierover z.s.m. bericht. Mogelijk wilt u alsnog mee met de busreis op de 7e. Geef het even door.

Lees verder

Excursie KBO-Westerbeek “Natuur begraafplaats Weverslo”


Lees verder

KBO fotoalbums


Voor de KBO-leden staan de fotoalbums van de 2e fietstocht en Kerstviering online. Voor beide albums hetzelfde wachtwoord: Zaterdag 2e fietstocht augustus 2018 Kerstviering 2018

Lees verder

Wat is uw pensioen nog waard?


Voor :  KBO leden Land van Cuijk. Wat is uw pensioen nog waard? De KBO afdelingen in van het Land van Cuijk organiseren op 22 januari 2019 in ’t Wapen van Wanroij een themabijeenkomst over de toekomstwaarde van uw pensioen. Zoals u weet is dit zeer actueel omdat de AOW leeftijd telkens wordt opgetrokken en […]

Lees verder

Fotoalbum busreis KBO 2018


Via deze link kunt u de foto’s van onze “Busreis” bekijken. https://opa.cig2.canon-europe.com/s/cp/BQRzBXwtZYk  

Lees verder

Fotoalbum fietstocht KBO-Westerbeek juni 2018


Het album van de fietstocht 20-06-2018 is beschikbaar. Gebruik als wachtwoord “Zaterdag”   Gebruik deze link

Lees verder

Overzicht bestuur KBO-Westerbeek


Bestuur van KBO-Westerbeek heeft nieuwe Voorzitter. Op de algemene jaarvergadering 2017 is Theo Beckers als voorzitter KBO-Westerbeek gekozen. Hij volgt Mat van der Zanden op, die voorlopig aanblijft als Vicevoorzitter. bestuur KBO-Westerbeek

Lees verder
Alle nieuwsberichten