Activiteiten van De Bezige Bijtjes Westerbeek

Er zijn geen komende activiteiten
Alle activiteiten
Contact opnemen met De Bezige Bijtjes Westerbeek
Schoolstraat 5, 5843 AG Westerbeek
Tel. 06 – 5769 3496 Wij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 06 –  5177 3705  
E-mailadres info@kdvbezigebijtjes.nl.

Over De Bezige Bijtjes Westerbeek

Verschillende locaties in Oploo en Westerbeek

De Bezige Bijtjes beschikt over verschillende locaties voor kinderopvang in Oploo en Westerbeek. Binnen onze organisatie streven wij naar optimale zorg, aandacht en warmte voor het kind. Dit begint natuurlijk al bij de wenperiode waarin we tijd en ruimte maken om een kind (en de ouders) te leren kennen, het kind aan ons te laten wennen en aan zijn nieuwe omgeving. Wij staan garant voor persoonlijke inbreng en flexibiliteit.

Visie van kinderopvang De Bezige Bijtjes

Visie en beleid

Door het kind naar een kinderdagverblijf te brengen kiest de ouder/verzorger voor opvang in een groep. Voor het kind betekent dit een andere omgeving met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen, om met elkaar rekening te houden en van elkaar te leren en ervaringen op te doen die anders zijn dan in de thuissituatie.

De ruimte in het kinderdagverblijf is speciaal voor kinderen ingericht en biedt vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie. In het kinderdagverblijf wordt gericht aandacht besteedt aan de individuele ontwikkeling van ieder kind: taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid, het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen. Het kinderdagverblijf biedt daardoor aan ouders een verbreding van de opvoedingssituatie.

Door deze verbreding van de opvoedingssituatie krijgen meer mensen dan alleen de ouders/verzorgers met het kind te maken. De ouders mogen van de pedagogisch medewerkers een zekere ondersteuning bij de opvoeding verwachten. Ondersteuning in de zin van betrokkenheid bij het kind en indien ouders daaraan behoefte hebben, meedenken met de ouders inzake opvoedingsvragen. Dit meedenken kan in diverse overlegvormen  en is wederzijds; ook de pedagogisch medewerker kan ondersteuning van de ouder nodig hebben.

Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen tijdens hun afwezigheid goed verzorgd en begeleid worden en dat de ruimte waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon is. Tevens mogen zij verwachten dat er zorgvuldig met hun kinderen wordt omgegaan; dat zij met vragen, opmerkingen, wensen en klachten terecht kunnen en dat zij voldoende geïnformeerd worden. Een kind moet zich kunnen ontplooien in een kinderdagverblijf.

Pedagogisch beleidsplan

De Bezige Bijtjes werkt vanuit een pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen. Ons pedagogisch beleidsplan beschrijft de doelen die wij nastreven en het pedagogisch handelen dat daaruit voortvloeit. Het pedagogisch beleidsplan kunt u hier inzien of ligt ter inzage op locatie.

Nieuws van De Bezige Bijtjes Westerbeek

Er is geen nieuws geplaatst

Alle nieuwsberichten