WhatsApp Buurtpreventie

Binnenkort worden ook in Westerbeek bij een 6-tal invalswegen WhatsApp buurtpreventieborden geplaatst.
Er zijn in Westerbeek al verschillende buurten actief op WhatsApp.
Op 7 maart wordt dit punt verder besproken in het KO (kwartaaloverleg) en worden de afspraken o.a. met de politie verder doorgesproken. Naast fijn- is het ook veilig wonen in Westerbeek.