De “CRASH-ROUTE”

Naast het wandelen, bv. het dorpsommetje zijn er ook diverse fietsroutes. (zie artikel) In ons dorpsommetje zijn ook een tweetal locaties aangemerkt als “crash” locatie.

De “crash-route”

Tijdens de 2de wereldoorlog is er ook in de lucht boven de huidige gemeente Sint Anthonis flink gevochten tussen enerzijds het Duitse leger (Luftwaffe) en anderzijds de geallieerde luchtstrijdkrachten. Met als gevolg dat er in de gemeente Sint Anthonis een aantal noodlandingen en crashes hebben plaatsgevonden.

In 2015/2016 heeft de werkgroep “Crashes tijdens WO 2 in de gemeente Sint Anthonis” al deze noodlandingen en crashes in beeld gebracht. Hierbij werden zowel de geallieerde als de Duitse toestellen meegenomen. De werkgroep heeft een genummerde, chronologische lijst opgesteld van deze noodlandingen en crashes. In totaal betreft het 29 gebeurtenissen.

In 2016 werd door de werkgroep een boek uitgebracht waarin deze noodlandingen en crashes worden beschreven. Hierbij werd al de beschikbare informatie gebruikt. Denk hierbij o.a. aan: datum, locatie, legeronderdeel, type vliegtuig, bemanning, opdracht, verloop/afloop van de vlucht, lotgevallen van de bemanningsleden. Daarnaast werd een paneel ontworpen met een plattegrond van de gemeente met daarop aangegeven de locatie van de betreffende noodlanding/crash.

Bovendien werd van elke noodlanding/crash een herinneringsschildje geplaatst op de fietsknoop-punten route, zo dicht mogelijk bij de locatie waar de noodlanding/crash plaatsvond. Op deze schildjes wordt het locatie- nummer vermeld waaronder de noodlanding/crash op de reeds genoemde lijst voorkomt, en een beknopte weergave van de bekende gegevens.

Op de schildjes bevinden zich ook drie QR-codes,
– De linkse code verwijst naar het internetadres van deze gebeurtenis in het Verliesregister van de Dutch Airwar Studygroup 1939-1945. Dit register wordt regelmatig bijgewerkt.
– De middelste code geeft informatie over de opdracht van de vlucht.
– De rechtse code geeft informatie over de afloop van de vlucht.

 

Door de werkgroep werden twee mogelijke fietsroutes uitgewerkt waarbij gebruik gemaakt wordt van de knooppunten. Beide routes beginnen bij Natuurpoort De Heksenboom.

  • De zuidoostelijke route gaat via Sint Anthonis, Stevensbeek en Westerbeek. (30 km)
  • De noordwestelijke route gaat via Landhorst, Wanroij en Ledeacker. (40 km)

Een korte beschrijving van de zuidoostelijke route. ( zie kaart)

De geallieerde locaties zijn aangegeven met een blauwe 4-puntige ster. De Duitse locaties zijn aangegeven met een zwart kruis.

De plaatsen van de schildjes zijn aangegeven met een rode vink op de knooppunten-route.

Knooppunt
van naar afstand crash nr.
parkeerpl. 97 0,9  –
97 98 0,9 19
98 22 2 25
22 30 3  –
30 31 2,6 17
31 36 3,5 4 t/m 9 en 29
36 43 3 2 en 3
43 60 2,9 24 en 21
60 42 0,4  –
42 35 1,5 26 en 1
35 34 1,5  –
34 96 5,6 11
96 parkeerpl. 1  –
Totaal: 28,8

Vanaf knooppunt 36 richting knooppunt 53 vindt u na 2,3 km locatie 13. Deze is niet opgenomen in deze route.