WONEN IN WESTERBEEK

De dorpscoöperatie  S1W vindt woningbouw in Westerbeek erg belangrijk. Vooral de bouw van betaalbare woningen heeft onze speciale attentie.
De jeugd moet een kans geboden worden om in het dorp te blijven wonen. Wij zijn daarom steeds in gesprek met de gemeente om de woningbouw in ons dorp te stimuleren en zo de jeugd meer gelegenheid te bieden om te blijven of te komen wonen.
Want als er geen betaalbare woonruimte aanwezig is, gaan de jongeren het dorp uit en staat de leefbaarheid op termijn onder druk.
Dinsdag 25 september j.l. was er in Wanroij een, door de gemeenteraad, georganiseerde bijeenkomst voor potentiële woonstarters. Zie hier het verslag