Nieuwsflits Be4all

Wij zijn er erg trots op het mooie resultaat wat onze sponsorkinderen bereikt hebben aan U te tonen.

Veel kijk- en leesplezier!

U mag deze nieuwsflits natuurlijk doorsturen naar andere belangstellenden in uw familie, vrienden- of kennissenkring.