DORPSONTWIKKELINGSPLAN (DOP)

Aan:

  • Werkgroepen;
  • Verenigingen;
  • Stichtingen;
  • Ondernemers;
  • Instellingen;
  • Maatschappelijke organisaties.

DORPSONTWIKKELINGSPLAN (DOP)

Het college van burgemeester en wethouders van onze gemeente wil graag samen met de inwoners zorgen voor toekomstbestendige, leefbare kernen. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat het in de dorpen, en in ons geval in Westerbeek, fijn leven en wonen blijft. Wat is daar voor nodig? Wat kan de gemeente doen? Wat kunnen we zelf? Wat zijn de sterke punten van Westerbeek? Waar zijn we minder goed in? Waar zouden we ons de komende jaren op moeten richten? Maar ook, wat moeten we vooral niet doen of willen?


Heeft u hier ideeën over, wilt u hierover meepraten? Dan zijn wij op zoek naar u! De bedoeling is om met een groep eigen inwoners een Dorpsontwikkelingsplan (DOP) op te stellen. Een plan wat realistisch en uitvoerbaar is en ook uitgevoerd gaat worden. Het kost u ongeveer 3 uurtjes tijd, maar dan hebben we ook wat. Wie weet nu beter waar in Westerbeek behoefte aan is, dan onze eigen mensen en de leden van onze verenigingen.


Er zijn 5 thema’s waarover onze input gevraagd wordt. Dit zijn: leven, zorgen, ondernemen, leren en ontspannen. Door deze onderwerpen met elkaar te bespreken kunnen we samen een aantal concrete keuzes gaan maken. Zaken die onze inwoners belangrijk vinden voor de toekomst van ons dorp. Het DOP wordt geen notitie die als hij klaar is op de plank wordt gelegd, maar een plan wat zo concreet is dat het uitgevoerd gaat worden.


Heeft u zelf belangstelling om mee te praten? Kent u iemand die dat wil? Is er binnen uw vereniging iemand die hierover mee wil denken? Kortom, wie pakt de handschoen op en gaat aan de slag? Gezien het belang voor ons dorp hopen we op een flink aantal deelnemers. We nodigen iedereen van harte uit, en rekenen in ieder geval op een vertegenwoordiging vanuit al onze verenigingen. Mogen wij op u rekenen?

Deelname via: secretariaat@samen1westerbeek.nl

Dorpsscoöperatie “Samen 1 Westerbeek”