KERMIS WESTERBEEK

Hallo kermisliefhebbers,
Ook dit jaar hebben wij weer, samen met S1W, ervoor gezorgd dat er een “KERMIS” opgesteld gaat worden in de tuin van café Dinges. 

Omdat de kosten voor deze twee dagen erg hoog zijn willen wij iedereen erop attenderen dat er een bus staat waar iedereen zijn vrijwillige bijdrage in kan doen.Graag vragen wij jullie allemaal om deze bus niet voorbij te lopen, want zonder vrijwillige bijdrage heeft de “kermis” geen bestaansrecht.

Alle kinderen kunnen twee dagen lang overal gebruik van maken zonder dat daar verdere kosten aan verbonden zijn, dit is natuurlijk geweldig!
Dus, laat merken dat je de kermis een warm hart toe draagt.

S1W betaald het grootste gedeelte van de attracties. De vrijwillige bijdrage gaat dan ook naar S1W zodat wij volgend jaar weer een kermis kunnen organiseren.
Kinderen die zonder ouders/begeleiders naar de kermis komen, geef ook deze een enveloppe mee die ze in de bus kunnen deponeren als bijdrage!

Lid zijn van S1W (inschrijfformulier) is dus daadwerkelijk ook voor de kermis groot belang!


Alvast dank namens de KERMISCOMMISSIE!!!