Collectief Zonnedak

COLLECTIEF ZONNEDAK

De voorbereiding in volle gang

De offerte is al geruime tijd binnen, maar door toegezegde subsidie kunnen wij de prijs voor een zonneaandeel extra laag houden.

We hebben een GO en daarom organiseren wij op donderdag 5- en donderdag 19 september een informatieavond. Tijdens deze informatieavonden krijgen belangstellenden uitleg over de postcode-roos-regeling en deelname hieraan.

Hierna krijgt men op volgorde van aanmelding de mogelijkheid om in te schrijven voor zonneaandelen. Hebt u aangegeven belangstelling te hebben en bent u lid van S1W dan ontvangt u een uitnodiging.