KWARTAAL OVERLEG S1W

KWARTAAL OVERLEG (KO)

Op maandag 21 oktober 2019 vindt om 20:00 uur in gemeenschapshuis De Schans het KO plaats.

KO-leden hebben de mogelijkheid om agendapunten ter bespreken/advisering in te dienen.

Op de agenda van het KO staat al:

bestuursontwikkelingen;

financiën (fondsen en kasgelden);  

ontwikkelingen rond woningbouw; enz.