Plattelandsparlement 23 november 2019 te Venhorst

Plattelandsparlement 23 november 2019 te Venhorst
Het programma is eind september definitief bekend; dan start ook de aanmelding.
Er zijn 5 hoofdthema’s: Dorpsondersteuners; Dorpsorganisatie (Rol en organisatie); Omgevingswet; Herbestemming  (kerken; agrarisch vastgoed; maatschappelijk vastgoed) en  Kringlooplandbouw.
Daarnaast gaan Kamerleden steeds een uur lang in gesprek met bewoners.
Bij alle hoofdthema’s zijn er steeds drie aanvliegroutes na elkaar:
–  Enkele initiatieven presenteren zich.
–  In gesprek over haken en ogen en ontwikkelingen rond dat thema.
–  Een ‘deskundige’ plaatst vraagtekens.
Bij het thema kringlooplandbouw is er een excursie door enkele bedrijven van agro-proeftuin De Peel en ’s middags  een workshop over de relatie (kringloop-)landbouw en bewoners.