Informatieavond over vliegbasis De Peel

26 september 2019

Informatieavond over vliegbasis De Peel

Voor de inwoners van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis is er op 30 oktober van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond over vliegbasis De Peel. Door het Ministerie van Defensie wordt een toelichting gegeven op het voornemen tot reactivering van vliegbasis De Peel en het daarvoor op te stellen luchthavenbesluit. Deze avond is in samenspraak met beide colleges van burgemeester en wethouders georganiseerd. Behalve toelichting op de plannen, beantwoordt het Ministerie ook vragen uit het publiek. Uitgelegd wordt hoe het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit in elkaar zit, welke stappen al genomen zijn en hoe het publiek en andere belanghebbende partijen bij het verdere proces zijn of worden betrokken.

De informatieavond vindt plaats bij Restaurant-Zaal De Witte Brug, Sint Anthonisweg 63 in Boxmeer.

Wilt u deze avond bijwonen? Meld u dan aan via communicatie@boxmeer.nl

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de gemeente Boxmeer, 06-22299377, communicatie@boxmeer.nl.