INLOOPAVOND VOOR HET DORPSONTWIKKELINGSPLAN

INLOOPAVOND VOOR HET DORPSONTWIKKELINGSPLAN

De gemeente Sint Anthonis heeft als opvolger van Vitale Kernen een project met dorps-ontwikkelingsplannen opgezet. De kerkdorpen van de gemeente schrijven in groepen van twintig inwoners aan een plan om hun dorp te verbeteren. De dorpsraden en dorpscoöperatie zijn hier nauw bij betrokken.

De Westerbeekse Groep heeft al een concept plan opgesteld. Een plan met projecten en investeringen om de leefbaarheid in ons dorp te verbeteren en/of versterken. Op dit moment staan de volgende doelen in het vizier:

— het behoud en aantrekken van vrijwilligers voor verenigingen en organisaties;

— het moderniseren van De Schans en

— woningbouw voor jongeren.

Deze doelen willen wij met het dorpsinvesteringsplan gaan aanpakken. Donderdag 6 februari 2020 wordt voor alle inwoners een info-/inloopavond over de projecten georganiseerd. Tijdens deze avond heeft u gelegenheid om mee te praten en eventueel ideeën aan te reiken voor de investering van € 100.000,-.

Kom jij ook naar deze inloopavond?