Subsidie nodig?

Subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt – Provincie Noord-Brabant

Graag attenderen wij jullie op de subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt.

Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben hiervoor onlangs ruim € 1.300.000 in de pot van het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds gestopt. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en staat open voor lokale stichtingen, verenigingen en ZZP-ers.

Belangstellenden kunnen vanaf vandaag 15 januari 2020 gebruikmaken van de regeling.

Voor nadere informatie verwijs ik jullie naar onderstaande link:

https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/water/2020/subsidie-fonds-cultuur-natuur-en-water-in-de-buurt