INFORMATIEAVOND DORPSONTWIKKELINGSPLAN

INFORMATIEAVOND DORPSONTWIKKELINGSPLAN

Donderdag 6 februari – 19:30 uur – De Schans

De gemeente Sint Anthonis heeft een project met dorpsontwikkelingsplannen (DOP) opgezet. De kerkdorpen van de gemeente schrijven in groepen van twintig inwoners aan een plan om hun dorp te verbeteren.

De Westerbeekse Groep van 11 heeft al een concept plan, met projecten en investeringen om de leefbaarheid van Westerbeek te verbeteren, samengesteld. De DOPpers (Rita, Ingo en Wil) hebben op dit moment enkele doelen in hun vizier:

  • behoud en aantrekken van vrijwilligers;
  • het moderniseren en verduurzamen van De Schans;
  • woningbouw voor jongeren.

Daarnaast zijn nog enkele andere projecten binnengekomen, die zeker een kans verdienen. Namelijk:

  • Veiligheid en verduurzaming ’t Heitje;
  • Vernieuwing van het kruisbeeld aan de Loonseweg

Deze doelen willen wij met dit dorpsontwikkelingsplan gaan aanpakken. Donderdag 06 februari 2020 wordt voor onze inwoners een infoavond over de projecten georganiseerd. Tijdens deze avond heeft u gelegenheid om mee te praten en mogelijk andere ideeën aan te reiken.

Kom dus ook naar deze informatieavond.

Donderdag 6 februari – 19:30 uur – De Schans

De DOPpers