Vervolgbijeenkomst Lokaal Sportakkoord

Vervolgbijeenkomst Lokaal Sportakkoord

In de gemeente Sint Anthonis zijn we aan de slag om samen tot een lokaal sportakkoord te komen. Hiervoor vonden op 15 en 16 januari twee startbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten dachten ruim 50 deelnemers mee over hoe we samen sport en bewegen in de gemeente Sint Anthonis een impuls kunnen geven. Bedankt voor de inbreng als u bij één van deze bijeenkomsten aanwezig was. In de bijlage vindt u een uitwerking van de bijeenkomsten.

Op basis van de startbijeenkomsten heeft sportformateur Ruud Leeijen drie thema’s geformuleerd die we samen gaan uitwerken tijdens themabijeenkomsten. Graag willen wij samen met u invulling geven aan deze thema’s. U bent van harte welkom, ook als u niet bij de startbijeenkomst aanwezig was.

Open de bijlagen voor meer informatie of kijk op www.sportakkoordsintanthonis.nl.