Uitnodiging Algemene Jaarvergadering

Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek

Donderdag 12 maart 2020

Aanvang: 19:53 uur

Agenda:

1.      Mededelingen

2.      Terugblik op 2019 o.a. Vitale Kernen

3.      Financiële verantwoording 2019

4.      Bestuurszaken

(Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 12 maart aanmelden)

5.      Aandachtspunten 2020

-DORPSONTWIKKELINGSPLAN; BUURKRACHT; SCHOOL/BSO; 
LEEFOMGEVING en OVERIGE

6.      Het woord aan …

7.      Vragen?

8.       Afsluiting met een drankje.