75 jaar VRIJHEID en VRIJHEIDSBRUNCH


75 jaar VRIJHEID en VRIJHEIDSBRUNCH

In mei vieren we nationaal, dus ook in onze gemeente Sint Anthonis, dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn door de geallieerden. Het betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog en voor Nederland het einde van 5 jaar bezetting. Als burgemeester van onze gemeente hecht ik er veel waarde aan dat de bevrijding in onze gemeenschap op verschillende manieren gevierd kan gaan worden. Uitgangspunt is: herdenken van de Bevrijding en vieren van Vrijheid. Ook in Sint Anthonis stimuleren we initiatieven, coördineren we daar waar nodig en bieden we financiële ondersteuning. Met het doel dat zoveel mogelijk van onze inwoners dit belangrijke moment beleven.

Eén van deze initiatieven, die we met enthousiasme ondersteunen, is de Vrijheidsbrunch op 5 mei in Oploo. Inwoners van verschillende dorpen zijn betrokken met de opzet en uitvoering van deze brunch. Namens de organisatie wil ik hierbij een beroep doen op de dorpsraden van onze gemeente en woon- en leefgemeenschap Bronlaak dit initiatief te ondersteunen zodat inwoners van al onze dorpen naar evenredigheid de mogelijkheid krijgen deel te nemen aan de brunch.

Marcel Fränzel Burgemeester Sint Anthonis

Vrijheidsbrunch.

Vanwege 75 jaar bevrijding organiseren we in Oploo op 5 mei van 11.00 tot 14.00 uur een Vrijheidsbrunch. Na een openingswoord door de burgemeester zal de brunch van start gaan en opgeluisterd worden door diverse gastoptredens. De Vrijheidsbrunch vindt plaats op het plein voor gemeenschapshuis “De Oude Heerlijkheid” in Oploo. Bij slecht weer zullen we gebruikmaken van het gemeenschapshuis. Aangezien er daar maximaal 175 personen binnen kunnen, heeft dat ook meteen het aantal personen bepaald dat kan deelnemen aan de brunch. De Vrijheidsbrunch die we in Oploo organiseren, is bedoelt voor iedereen die in de Gemeente Sint Anthonis woont. Om inwoners vanuit de verschillende dorpen te kunnen laten deelnemen, zijn er voor elk dorp een vast aantal toegangskaarten beschikbaar. Wij doen een beroep op u, de dorpsraden, deze beschikbaar te stellen aan uw dorpsgenoten. Belangstelling? Laat het weten.