Coronacrisis-nieuws van Gemeente Sint Anthonis

Beste inwoners,

Deze coronacrisis vraagt veel van ons allen. Mensen worden (erg) ziek of komen te overlijden, mensen zijn ongerust, voor zichzelf of hun dierbaren, worden onzeker over hun baan en toekomst. Deze onzekerheid en angst kan op dit moment niemand wegnemen.

Tussen alle nieuwsberichten sijpelen er gelukkig ook af en toe positieve verhalen door.

Over een samenleving die hechter wordt, naar elkaar toegroeit en elkaar wil helpen.

In aansluiting hierop verschijnt over enkele dagen via diverse kanalen onderstaande berichtgeving die is bedoeld voor de inwoners van onze gemeente:

Hulp bieden of hulp vragen? Nieuw digitaal platform

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Speciaal daarvoor is het platform www.samensintanthonis.nl opgericht.

Grote betrokkenheid

Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op social media. Het is goed om te zien dat inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van onze vrijwilligers vallen echter zelf in de kwetsbare doelgroep, dus laten we ook samen proberen om juist deze doelgroep te ontzien.

Digitaal platform

We willen ook voorkomen dat er een wildgroei aan initiatieven ontstaat of dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk dat onze inwoners elkaar weten te vinden.

Met dit in het achterhoofd heeft de gemeente Sint Anthonis de website www.samensintanthonis.nl in het leven geroepen en komt er één centraal punt voor de hele gemeente. Deze website gaat binnen enkele dagen online. Vervolgens kan hier iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om andere mensen te helpen.

We realiseren ons dat niet iedereen digitaal vaardig is en dit platform weet te vinden. Daarom roepen we ook de omgeving van hulpvragers en hulpbieders op om hen te helpen. Weet u dat uw buurvrouw geholpen is als iemand haar boodschappen doet? Plaats dan haar vraag op de website.

Hulp nodig bij het plaatsen?

Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het toch niet lukken, neem dan contact op met welzijnsorganisatie Sociom. Zij helpen u graag verder en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0485 – 700 500 of via de e-mail info@sociom.nl.

Samen zorgen we ervoor dat we op elkaar kunnen blijven rekenen en op elkaar blijven letten.

Om samen de website www.samensintanthonis.nl tot een succes en breed gedragen platform te maken, doen wij een beroep op uw medewerking.

Ons verzoek aan u is om bovenstaand bericht op uw website en/of Facebookpagina te plaatsen. Mocht u niet beschikken over een website of Facebook dan hopen wij dat u op andere wijze binnen uw netwerk bekendheid wilt geven aan www.samensintanthonis.nl.

Samen kunnen wij veel van onze inwoners bereiken waardoor hulp en ondersteuning voor iedereen mogelijk moet zijn. We willen voorkomen dat onze kwetsbare medemens in de kou staat. Samen met u en onze zorg- en welzijnspartners willen wij op deze wijze een vangnet creëren voor iedereen die hulp of ondersteuning kan gebruiken.

Samen zetten wij onze schouders hieronder!

Ik dank u voor uw medewerking en wens u het allerbeste in deze moeilijke tijden!

M.A. (Marcel) Fränzel

Burgemeester