OPRICHTING EENER RECTORALE HULPKERK 1922

Op de pagina Dorpsgeschiedenis is een oprichtingsdocument opgenomen.