Mega kansen in de Peel

Zoals het er nu voorstaat met de Peel zijn er naast mooie kansen, ook forse bedreigingen.
Bij ongewijzigd beleid zullen de komende 10 tot 15 jaar over het hele land veel agrarisch bedrijven verdwijnen, als gevolg van een (koude) sanering. Vooral in de Peel, met zijn grote hoeveelheid agrarische bedrijven en hoge veedichtheid, heeft deze kaalslag grote gevolgen. Het is maar zéér de vraag of het landschap in de Peel er mooier op wordt, zodra veel boeren verdwenen zijn.