KERNEN CV: SAMEN BOUWEN AAN DE NIEUWE GEMEENTE LAND VAN CUIJK

Wat is het kernen CV-traject? 

Vanaf 1 januari 2022 maakt ons dorp/wijk deel uit van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Wij zijn dan één van de 29 dorpen van de nieuwe gemeente. De huidige gemeentebesturen vinden het belangrijk dat alle 29 dorpen zich bij de start van de nieuwe gemeente goed kunnen voorstellen aan het nieuwe gemeentebestuur. Daarvoor wordt voor elk dorp/wijk een ‘kernenCV’ gemaakt. 

Hoe pakken we het aan? 

Het kernenCV houdt in dat we goed gaan uitleggen wat de typische kenmerken van ons dorp zijn, wat de sterke punten zijn en waar verbetering nodig is en waar de prioriteiten voor de toekomst moeten liggen. Dit ‘kernenCV’ willen we samen met dorps-/wijkgenoten maken. De gemeente ondersteunt ons hierbij, maar wij moeten als inwoners voor de inhoud zorgen. 

Wil je meedoen? 

We vormen een bouwteam van 6-15 betrokken inwoners. De gemeente faciliteert twee avonden, waar de bouwteamleden de gelegenheid krijgen om invulling te geven aan het kernenCV. De bedoeling is dat dit bouwteam een dwarsdoorsnede is van ons dorp/wijk. 

Om deel te nemen aan het bouwteam zoeken we mensen die: 

  • Een mening hebben over ons dorp/wijk; 
  • Constructief mee willen bouwen. Je denkt niet (alleen)vanuit oud zeer, maar wil open en constructief meedenken over de toekomst; 
  • Ideeën voor ons dorp/wijk hebben en een mening hebben waar de prioriteiten moeten liggen; 
  • Bereid zijn twee avonden van je vrije tijd te investeren. 

Heb je interesse? Meld je dan aan: secretariaat@samen1westerbeek.nl