Leergeld Land van Cuijk

Leergeld Land van Cuijk

De impact van corona op de samenleving is enorm. Ook op sociaal vlak. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter omdat veel werknemers, flexwerkers en zzp’ers hun baan en/of inkomen verliezen. Elk dorp, elke stad in ons land telt meer en meer mensen die financieel niet rond kunnen komen. Denk hierbij ook aan een enorme grote groep werkende armen. De kinderen uit deze gezinnen zijn meestal de dupe hiervan, omdat ouders hun activiteiten niet meer kunnen betalen. Denk aan zaken als school, sport, zwemles, et cetera. Een regelrechte ramp voor deze kinderen.

De vrijwilligers van Leergeld Land van Cuijk zetten zich al jaren in om deze kinderen te helpen. Wij betalen de rekeningen voor bovengenoemde activiteiten, zodat kinderen sociaal niet buiten de boot vallen en ze gewoon mee kunnen doen met leeftijdsgenoten. Onze bijdrage gaat dus niet naar de ouders, maar linea recta naar buitenschoolse activiteiten en leermiddelen voor het kind. In het Land van Cuijk leven ongeveer 1000 kinderen in armoede en daarvan helpen wij er nu al ongeveer 400.Door te laten zien wat we als Leergeld Land van Cuijk voor al die mensen kunnen betekenen, hopen we meer ouders en kinderen te bereiken. Jullie zouden ons daar enorm bij kunnen helpen door het kosteloos plaatsen van bijgevoegde advertentie. Zodat wij elke euro kunnen aanwenden voor hulp aan al die kinderen die momenteel buiten de boot vallen.
Informatie en aanvraag: https://www.leergeldlandvancuijk.nl/