Toekomstvisie toekomstige gemeente Land van Cuijk

Van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant ontvingen wij een brief, waarin uitleg wordt gegeven over het ontwikkelen van een toekomstvisie door een honderdtal studenten (Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning). Voor deze zomer is de keuze gevallen op de toekomstige gemeente Land van Cuijk; de gemeente waarvan ons dorp deel zullen gaan uitmaken.