Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Hierbij wijs ik jullie op een artikel over de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WTBR) per 1 juli aanstaande. Deze geldt voor verenigingen, stichtingen en coöperatie. Er zijn vele websites en organisaties die kennis hebben van de WBTR, maar enkele hebben uiteindelijk wel een winstoogmerk. Zij geven bijvoorbeeld advies en webinars, maar een stappenplan is tegen betaling. Terwijl er online stappenplannen of tips te vinden zijn die gratis zijn. Ook kan volstaan worden met een juridisch adviseur uit eigen kring van de vereniging of stichting.
Voorzitter S1W, Frans van der Heijden.

========================================================================================================================

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Met ingang 1 juli 2021 moeten alle verenigingen, coöperaties en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Wat verandert er?

Met de WBTR verandert een aantal regels voor bestuurders en toezichthouders en wordt aangesloten bij de bestaande regels voor het bestuur van een BV of NV. Doel van het uniformeren van deze regels is om de kwaliteit van het besturen te verbeteren. Het gaat om regels over:

  • taakvervulling door bestuurders en toezichthouders
  • meervoudig stemrecht
  • aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling.

Daarnaast komen er ruimere ontslaggronden voor slecht functionerende stichtingsbestuurders en toezichthouders.

Voor wie?

  • verenigingen
  • stichtingen
  • besloten vennootschappen (BV)
  • naamloze vennootschappen (NV)
  • coöperaties
  • onderlinge waarborgmaatschappijen

De regels moeten opgenomen worden in de statuten bij de eerstvolgende statutenwijziging. Wanneer deze statutenwijziging pas na 1 juli 2021 is voorzien, dan is dat het moment dat de statuten in overeenstemming moeten worden gebracht met de wettelijke eisen uit de WBTR. Het is overigens wel aan te bevelen om niet al te lang te wachten met de aanpassing van de statuten en wellicht is deze wetswijziging meteen een goed moment om te kijken of uw statuten nog up-to-date zijn.

Door verschillende overkoepelende (sport)organisaties zijn stappenplannen ontwikkeld (meestal tegen betaling) of worden webinars georganiseerd. Ook hebben enkele organisaties voor hun leden helder verwoord wat er van ze wordt verwacht zoals Sportservice Noord-Brabant https://ssnb.nl/wbtr/.

Zie voor de wet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-507.html en voor informatie vanuit de overheid https://ondernemersplein.kvk.nl/bestuur-toezicht-rechtspersonen/. Of raadpleeg uw juridisch adviseur of de notaris.