Peel Natuurdorpen Project

Samen pionieren met natuurontwikkeling in de Peel.  

Kern van dit plan is het ontwikkelen van 3.500 ha nieuwe natuur met 5 à 6 natuurdorpen in de Peel. De nieuwe natuurdorpen omvatten gemiddeld zo’n 500-600 ha. met een minimum van 100 ha en maximaal 3 tiny houses per ha te midden van nieuwe natuur. Met 6 natuurdorpen in de Peel, komt het plan neer op circa 3.500 hectare nieuwe natuur en 10.000 woningen in die natuur. Betaalbare woningen voor jong en oud en op een prachtige heilzame locatie!  

https://peelnatuurdorp.nl/wp-content/uploads/2020/09/Peel-Natuurdorpen-project-5.pdf

Benieuwd geworden naar het plan? Kijk dan alvast op: