VERVOLG – LOCATIE WONINGBOUW !

VERVOLG LOCATIE WONINGBOUW 

Donderdag 24 juni 2021 hebben wij tijdens de commissievergadering van de gemeente bij agendapunt 9 ‘Gemeentelijk programma wonen 2021’ een inspraakactie gehouden. 

Wij willen graag blijven bouwen in en aan ons dorp! Wij maken ons zorgen omdat er geen locaties meer aangewezen zijn in ons dorp, waar het mogelijk is een woning te realiseren. Zorgelijk, omdat een deel van onze jongeren graag in het dorp wil blijven, omdat hun sociale netwerk in Westerbeek ligt, maar ook zorgelijk omdat juist in deze tijd onze kleine kern kansen ziet.  We merken dat mensen van buitenaf zich in ons dorp willen vestigen. Wij vinden het belangrijk dat dit mogelijk blijft zodat bijvoorbeeld onze basisschool bestaansrecht houdt. Westerbeek is een dorp waar “mensen van buiten” van harte welkom zijn. Met deze inspraakactie willen wij de gemeente verzoeken om een vervolglocatie woningbouw aan te wijzen en/of te realiseren. Wanneer dat niet meer realiseerbaar is binnen de gemeente Sint Anthonis willen wij nadrukkelijk vragen dit verzoek mee te nemen naar de gemeente Land van Cuijk. Om deze vraag kracht bij te zetten, hebben wij ook een afschrift van deze brief aan de gemeenteraad gestuurd.

Voor ons dorp is dit van levensbelang! Verder wil Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek graag samen met de gemeente kijken naar onder andere de ruimtelijke kwaliteit bij invulling van de kernrand-zônes. Met de komst van de Omgevingswet, waarbij de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd worden, verwachten wij dat het sneller mogelijk wordt om bouwprojecten te starten. Onder andere door een kernrand-zône visie te ontwikkelen wordt er voor initiatiefnemers duidelijkheid gegeven.