Nieuws uit AgroProeftuin de Peel

Nieuws uit AgroProeftuin de Peel
Uitnodiging
Themadagen: Boeren met kennis
Veel boeren zijn op zoek naar manieren om duurzaam te vernieuwen. Een lastige maar broodnodige zoektocht. Wij geloven in het heft in eigen handen nemen en laten zien dat boeren de oplossingen zelf hebben. Daarom organiseert AgroProeftuin de Peel 4 themadagen voor en door boeren, waarin we met experts als Jacob van den Borne en Martin Scholtenwerken aan nieuwe experimenten die we samen daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen. 

De thema’s van deze dagen zijn: data & tech, eiwit van eigen bodembodemverbetering en duurzaam verdienen. Wil jij samen met experts van de WUR, HAS Hogeschool, het Louis Bolk Instituut en het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw op zoek naar toekomstgerichte oplossingen voor het eigen boerenbedrijf? 
  <image001.png>” usemap=”#x_MicrosoftOfficeMap0″><img decoding=
Peel Natuurdorpen
Peel Natuurdorpen is het vijfde gebiedssamenwerkingsproject dat vanuit AgroProeftuin de Peel een IBP-VP bijdrage ontvangt. Dit project draait om Landschapslandbouw. Een unieke en slimme combinatie van klein en fijn wonen in tiny houses in nieuwe natuur op landbouwgrond in de Peel, waardoor een nieuw verdienmodel ontstaat voor boeren. Uniek in Nederland en daarbuiten. Lees meer...
Doorzaaien met strokenfrees
Als onderdeel van het project De Margriet is in het gelijknamige gebied nabij Helvoirt een aantal graslandpercelen doorgezaaid met een strokenfrees. Een innovatieve manier om kruiden succesvol door te zaaien zonder verlies van bodemkwaliteit. De strokenfrees genaamd Multifit werd hiervoor speciaal naar Brabant gehaald. Lees meer
Project kruidenrijk Maasheggen
Er is weer een mooi project toegekend vanuit de zogenoemde zaaigeld regeling (Bijdrageregeling Kringlooplandbouw): Kruidenrijk Maasheggen. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een meer kruidenrijk landschap in het UNESCO gebied de Maasheggen. Lees meer…

 
Wil jij ook in aanmerking komen voor een subsidie? 
Voorstellen voor de volgende ronde kunnen tot 1 november worden ingediend.
Kijk hier voor meer informatie 
Robotisering in 2021
Op 7 oktober 2021 organiseren Delphy en Vollegrondsgroente.net op hun perceel op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel een demodag waar zij alle mogelijke innovaties op het gebied van robotisering demonstreren. Interesse?
Klik hier voor meer informatie over deze dag. 
Erik Geene: “Op zoek naar oplossingen”
Erik Geene is akkerbouwer en veeteler en lid van de stuurgroep AgroProeftuin de Peel.

“Ik hoop dat we sturing kunnen geven aan de experimenten en deze op een dusdanige manier kunnen ondersteunen dat er uiteindelijk goede bruikbare oplossingen en verdienmodellen uitkomen.“

Lees hier het hele verhaal. 
Verdienen aan kringlooplandbouw
In AgroProeftuin de Peel zijn boeren aan de slag met nieuwe teelten en kringlooplandbouw experimenten. Ondernemerslift+ biedt deze ondernemers nu de mogelijkheid om via het programmaNieuwe Perspectieven voor Agrarisch Ondernemen aan de slag te gaan met kansen om nieuwe markten aan te boren. Na het volgen van dit programma heb je duidelijkheid over potentiële klanten en welke innovatie nodig is om deze te gaan bedienen. Vanuit AgroProeftuin de Peel kunnen wij de volgende stap ondersteunen met onze subsidiemogelijkhedenkennisnetwerk of grond om te experimenteren. Kijk hier voor meer informatie over het programma van Ondernemerslift+
Wie wij zijn
AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood Capital, RNOB, de Provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research en wordt mede gefinancierd door de Regiodeal Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

Voor meer informatie ga naar onze website of neem contact op met programma-ontwikkelaar Michiel Ytsma:
m.ytsma@agrifoodcapital.nl | 06 52 37 83 23
Blijf op de hoogte
AgroProeftuin de Peel is ook actief op social media. Op deze manier hopen wij nog meer mensen te bereiken over de ontwikkeling rondom de proeftuin, over onze subsidiemogelijkheden en de manier waarop wij agrarische ondernemers met interesse voor kringlooplandbouw bij kunnen staan. Volg ons via de volgende kanalen:
 Facebook Twitter LinkedIn
Copyrigh AgriFood Capital.All rights reserved.

Ons adres is:
Agri&Food Plaza 
Onderwijsboulevard 225 
5223 ED ‘s-Hertogenbosch 
073-6132996

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij AgroProeftuin de Peel of uzelf heeft aangemeld.