S1Weetje

KWARTAALOVERLEG

In verband met de beperkte beschikbaarheid van de ruimtes in de Schans tijdens de verbouwing is het kwartaaloverleg verplaatst naar

WOENSDAG 10 NOVEMBER, 20.00 UUR IN DE SCHANS

Verenigingen en werkgroepen die (nog) niet deelnemen aan dit overleg kunnen zich hier tot 1 november a.s. voor aanmelden.

Dat geldt ook voor dorpsgenoten die op persoonlijke titel willen deelnemen.

AANMELDINGEN NAAR: secretariaat@samen1westerbeek.nl