Even voorstellen…….

Even voorstellen…….

Onze Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek (S1W) bestaat uit: de leden van S1W, een Kwartaal Overleg (waarin leden van werkgroepen en verenigingen meedoen) en een dagelijks bestuur.

In dit bestuur doen mee:

(van links naar rechts) Frans van der Heijden, voorzitter. Juliette Janssens, bestuurslid. Sjef Teurlinx, bestuurslid. Jeroen de Jong, (interim) penningmeester. en Rita van den Abbeelen, secretaris.

Het bestuur vergadert 1 x per maand in de Huiskamer aan het Peelplein. Het gaat er gezellig maar zeker ook serieus aan toe. Ieder lid van S1W, vanaf 18 jaar, kan zich aanmelden als bestuurslid. Vooral nu we volgend jaar opgaan in de nieuwe grote gemeente Land van Cuijk is het belangrijk dat ons dorp goed vertegenwoordigd wordt. Land van Cuijk bestaat uit 32 dorpen en 1 stadje. We zullen moeite moeten doen om Westerbeek onder de aandacht te houden.

Vacature: Penningmeester

Wij willen graag dat ons dorp levend blijft en dat onze initiatieven gehoord en waar nodig ondersteund worden. We weten zeker dat er mensen in Westerbeek wonen met goede ideeën.

We proberen samen de W van Westerbeek vorm te geven, maar wij kunnen een paar handen en meedenkers gebruiken. Alle hulp is van harte welkom!

Houd jij ook zoveel van dit dorp en denk je graag mee over de toekomst van Westerbeek, sluit je dan aan. KOM ERBIJ, je bent nodig!

www.S1W.nl
mail: secretariaat@samen1westerbeek.nl

Zie ook fotoalbum S1W