Verkeersmaatregelen Gem Sint Anthonis

Beste inwoner van Westerbeek

Via deze weg wil de gemeente Sint Anthonis u graag op de hoogte stellen van een aantal verkeersbesluiten die vrijdag 10 november 2021zijn gepubliceerd. Het betreft een drietal besluiten voor het verlagen van de maximumsnelheid in drie verschillende gebieden in ons buitengebied (van 80 km/u naar 60 km/u).

Er geldt een bezwarentermijn van 6 weken. Indien er geen gegronde bezwaren binnenkomen, is het voornemen om de werkzaamheden hiervoor (plaatsen bebording en aanbrengen markering) in het voorjaar van 2022 uit te voeren.

Voor de details verwijs ik u naar de verkeersbesluiten. Hier staat ook vermeld hoe bezwaar aangetekend kan worden. De besluiten zijn te vinden via onderstaande snelkoppelingen:

· Gebied ten zuiden van N272: Gemeenteblad 2021, 447578 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

· Omgeving Tweede Stichting: Gemeenteblad 2021, 447728 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

· Omgeving Broekkant: Gemeenteblad 2021, 447715 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.