Melden van gebreken “Land van Cuijk”

Gemeente Land van Cuijk gebruikt voor het melden van gebreken in de openbare ruimte en aanbieden van het huishoudelijk afval voortaan de MijnGemeente App.

U kent die momenten vast wel: u constateert ergens in uw gemeente achterstallig groenonderhoud; of zwerfafval; of een gat in de weg; of een losliggende stoeptegel; het huisvuil is niet opgehaald.

Tot nu toe konden inwoners van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis dit soort gebreken (maar ook geluids- of stankoverlast, overlast van ongedierte etc.) behalve telefonisch ook melden via Fixi respectievelijk Verbeterjebuurt.

Om deze meldingen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk eenduidig te kunnen verwerken en verhelpen, gebruikt de gemeente vanaf 1 januari 2022 een nieuwe App: “MijnGemeente App”.

Melding over de buitenruimte | Gemeente Land van Cuijk