Nieuwsbrief

Peel Natuurdorpen project
ONZE STIP OP DE HORIZON
Een fraai coulissenlandschap van-voor-door-en-met boeren dat speels als een ruim 100 km lange gordel van natuurparels van noord naar zuid door de hele Peel slingert!
Peel Natuurdorpen projectCoulissenlandschap: de basis van het Peel Natuurdorpen projectNOVI de Peel.
Het rijk heeft een aantal gebieden in Nederland aangewezen waar ze intensief mee aan de slag willen. De Peel is één van die NOVI-gebieden (Nationale OmgevingsVisie). Dit betekent dat er extra geld vanuit Den Haag richting het NOVI gebied gaat en ook dat er geëxperimenteerd mag worden, met zaken die niet voor de hand liggen. Zoals zaken die niet passen in bestaand beleid. Dit kan uitermate gunstig zijn voor zo’n gebied. De aanwijzing als NOVI-gebied geeft erkenning en steun in de rug van de ingezette aanpak van Rijk en regio. Via een brede verbindende aanpak wordt ingezet op een langjarig commitment gericht op ontwikkeling en bescherming van de leefomgeving van het gehele gebied. Peel Natuurdorpen (PND) past naadloos in dit concept en is een kansrijk project binnen NOVI de Peel. Het is bottom up, versterkt en versnelt de transitie in de landbouw en experimenteert met wonen op landbouwgrond. Reden voor provincie Noord-Brabant om middels NOVI de Peel, het PND-project financieel te steunen met een half miljoen. 
De financiële bijdrage helpt om de pilot van het project tot een goed einde te brengen. Zonder NOVI aanwijzing zou zo’n experiment heel lastig worden. Binnen de huidige regelgeving is wonen op landbouwgrond immers niet mogelijk.LNV steunt Peel Natuurdorpen met Praktijkleergang 
Deze praktijkleergang voor landschapslandbouw is bedoeld om groepen boeren samen te leren hoe ze een mooi landschap kunnen aanleggen en onderhouden in het kader van het Peel Natuurdorpen project. De leergang bestaat uit 8 lesdagen verdeeld over 3 jaren (2022-2024). De eerste groep start 6 mei 2022 en de tweede groep 20 mei 2022. 
Deze praktijkleergang speelt ook in op de nieuwe ronde GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid), die de komende 6 jaar gaat lopen. Het GLB stimuleert natuur inclusieve landbouw. Boeren kunnen extra punten behalen (lees: extra landbouwsubsidies) door maatregelen te nemen die de biodiversiteit bevorderen (eco-punten). Meer weten klik hier 

Aanmelden: Stuur een mail naar info@peelnatuurdorp.nl met uw naam, adres, woonplaats en uw telefoonnummer en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Juridisch inbedden
Een logische vervolgstap op de verkenning die in december afgerond werd, is landschapslandbouw juridisch gezien “Raad-van-State-proof” te maken. Vervolgens kunnen provinciale staten en de gemeenteraden zich erover uitspreken. Daarna kunnen de gemeenten deze nieuwe bestemming simpel implementeren in omgevingsplan en -visie als ze dat willen. 
De uitvoering hiervan is in handen van Mr. dr. Guido Enthoven van het IMI. (Instituut voor Maatschappelijke Innovaties)Plantdag
Helaas kon de plantdag van 19 maart niet doorgaan. Dit omdat de vergunning aanvraag voor de eerste ha. van de demolocatie nog loopt, helaas duurt het langer dan verwacht. In het voorjaar planten lukt al niet meer, daardoor schuift het minmaal een half jaar op. Als de nieuwe datum bekend is laten we het weten.WebsiteOp de website staat nagenoeg alles wat van belang is met betrekking tot het Peel Natuurdorpen project. KLIK HIER voor de website Peel Natuurdorpen.