Kwartaal overleg S1W

KWARTAALOVERLEG

MAANDAG  13 JUNI, 20.00 UUR, VERGADERRUIMTE DE SCHANS

Verenigingen en werkgroepen die (nog) niet deelnemen aan dit overleg kunnen zich hier tot 6 JUNI a.s. voor aanmelden.

Ook dorpsgenoten die op persoonlijke titel willen deelnemen aan het kwartaaloverleg kunnen zich aanmelden.

AANMELDINGEN NAAR: secretariaat@samen1westerbeek.nl

Op de agenda staan in elk geval de volgende punten vanuit bestuur S1W:

  • Resultaat enquête woonbehoefte
  • Informatie over vrijwilligersverzekering.

De volledige agenda wordt na 7 juni toegestuurd aan iedereen die zich heeft aangemeld.