13 gemeenten “alternatieven voor GGW de Peel”

Peel en Maas

Brief aan staatsecretaris

Dertien gemeenten: ‘Bekijk alternatieven voor De Peel’

VENRAY | Namens twaalf Limburgse en Brabantse gemeenten laat Venray Defensie-staatssecretaris Christophe van der Maat in een brief weten nog eens goed naar alternatieven te kijken voor de militaire vliegbasis De Peel. Volgens de dertien heeft het ministerie van Defensie dat onvoldoende onderzocht. Tevens spreken ze hun zorgen uit over de gezondheid en het welzijn van hun inwoners als de F35-toestellen boven de regio gaan vliegen.

Door Henk Baltussen

De twaalf gemeenten die de brief van Venray onderschrijven zijn Gemert-Bakel, Land van Cuijk, Deurne, Laarbeek, Helmond, Boekel, Geldrop-Mierlo, Someren, Asten, Horst aan de Maas,Bergen en Gennep. Ze laten weten zich zorgen te maken over de leefomgeving rond het vliegveld.

De vliegbewegingen op De Peel komen immers boven op de activiteiten op vliegvelden Volkel (waar 30 juni de eerste F35-toestellen worden gestationeerd), Eindhoven en Weeze. Van der Maat wordt gewezen op het feit dat er niet is gekeken naar alternatieven voor De Peel. ‘Hoe komt u tot een gedegen onderbouwing waarom vliegbasis De Peel de meest geschikte locatie in Nederland is voor het laten opstijgen en landen van gevechtsvliegtuigen?’,is de vraag aan de staatssecretaris.

 ‘Bij een uitgebreider onderzoek naar alternatieve locaties willen wij betrokken zijn bij het opzetten van de onderzoeksvraag en de daadwerkelijke uitvoering’, meldt de brief.

Gevreesd wordt dat het weer in gebruik nemen van De Peel woningbouw in de regio in de weg zal staan. De vele vliegbewegingen zullen zorgen voor een toename van de stikstof-uitstoot. ‘Veel bouwprojecten zijn al stil komen te liggen als gevolg van de uitstoot van stikstof op omliggende Natura 2000-gebieden. Om woningbouw te kunnen realiseren is het van belang dat er voldoende stikstof-ruimte is’, wordt Van der Maat voorgehouden. ‘Is het realistisch te veronderstellen dat de reactivering van vliegbasis De Peel en een verdere toename van stikstofdepositie een juridische blokkade vormt?’, vragen de dertien gemeenten zich af. Ze willen van Van der Maat op korte termijn duidelijkheid hoe de staatssecretaris wil voorkomen da mogelijke reactivering van vliegbasis De Peel leidt tot een nóg moeizamer uit te voeren woningbouwopgave leidt.

En wat leefbaarheid betreft:‘Er ligt een relatie tussen fijnstof en gezondheid, die nog niet in beeld is gebracht’, meldt de brief.

‘Bovendien is het belangrijk dat er aandacht komt voor de door inwoners ervaren impact op de gezondheid. Hoe gaat u deze aspecten van gezondheid nader onderzoeken?’

Er bestaan ook zorgen en onzekerheden over de geluidoverlast die De Peel na de reactivering gaat opleveren. ‘In het kader van de voorgenomen reactivering lijkt Defensie uitsluitend aandacht te hebben voor de geluidbelasting in relatie tot starts en landingen’, schrijven de dertien gemeenten. ‘De geluidstoename voor de regio, die na reactivering zal optreden, wordt niet nader beschouwd of is onderwerp van onderzoek’.

‘Relatie tussen fijnstof en gezondheid nog niet in beeld gebracht’

Tevens vragen de briefschrijvers aandacht voor informatieachterstand: ‘Onze informatiepositie is op dit moment onvoldoende om adequaat en op gelijkwaardig niveau te participeren in dit proces en van daaruit onze inwoners zorgvuldig en tijdig te informeren.

Hoe gaat u ons en onze inwoners tijdig en zorgvuldig informeren?’ Daarbij stellen de opstellers van de brief dat vliegbasis De Peel helemaal niet geschikt is om nieuw leven in te blazen. ‘De vliegbasis is niet gebruiksklaar. Veel is verwijderd of verouderd. Er is geen sprake van een vliegveld dat direct gebruik kan worden’.

Als het aan het ministerie van Defensie ligt, wordt het vliegveld in 2024 heropend. Er zullen per jaar dan 3600 vluchten met F-35-straaljagers worden uitgevoerd. Die komen naast oefeningen met helikopters en Hercules-transporttoestellen en ook naast de reguliere oefeningen die er nu al plaatsvinden. Al of niet in combinatie met Volkel.