INFO avonden F-35 De Peel

Geachte omwonende,

U bent aanwezig geweest bij de informatiebijeenkomst die gisteren plaatsvond in het gemeentehuis in Venray. 

Verschillende sprekers hebben u zo goed als mogelijk geïnformeerd over de belevingsvluchten die de F-35 op maandag 17 oktober gaat maken in de omgeving van de voormalige Vliegbasis De Peel. Dank voor uw aanwezigheid. 

Hierbij ontvangt u zoals toegezegd de e-mail met links en verwijzingen.

Presentatie
De presentaties die de verschillende sprekers maandag in Gemert en gisteren in Venray gebruikten zijn te vinden op site-adres

Belevingsonderzoek
Op https://enquete.toponderzoek.com/depeel kunt u op 17 oktober via een online enquête deelnemen aan het belevingsonderzoek 

dat wordt uitgevoerd door Invior. Als u nu al naar de pagina gaat, kunt u aangeven dat u een melding wilt ontvangen zodra de vragenlijst actief is.  

Geluidmeetnetten
Op https://geluidsmeetnetvliegbases.noiselab.casper.aero/ heeft u inzicht in de gemeten geluidsniveaus rondom de vliegbases Leeuwarden en Volkel. 

Op die bases wordt (vrijwel) dagelijks met de F-35 gevlogen, inclusief starts en landingen. 

Er wordt gedurende het hele jaar, zowel dichtbij als verder weg van de vliegbasis gemeten. 

Blijf op de hoogte
U kunt zich aanmelden voor de burenmailing via informatiedepeel@mindef.nl (of door deze e-email te beantwoorden). 

Met deze mailing informeren we omwonenden op regelmatige basis over ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen heropening, 

en ook over geplande vliegbewegingen in de omgeving.  

De gemeente Venray heeft een nieuwsbrief over de heropening. 

U kunt zich hier aanmelden: https://gemeente-venray.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=oaa4rqgwha&l=uhljjjskfj

Ik hoop dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Hartelijke groeten,

Majoor Karen Keissen
Koninklijke Luchtmacht
Ministerie van Defensie