S1W-Weetje

KWARTAALOVERLEG

Het Kwartaaloverleg staat gepland op maandag 14 november in de Schans.

Tijdens dit overleg worden alle dorpszaken besproken die door de leden van het overleg en het dagelijks bestuur van S1W worden geagendeerd.

Het Kwartaaloverleg adviseert de dorpscoöperatie en komt 3 x per jaar bijeen.

Het bestuur van S1W vergadert 1 x per maand.

Voor de jaarvergadering worden alle leden van S1W uitgenodigd.

Maandag 14 NOVEMBER 2022, 20.00 UUR IN DE SCHANS

Op 14 november zal Willem Engbers, contactfunctionaris voor verenigingen en wijk- en dorpsraden, namens de gemeente Land van Cuijk  aanwezig zijn.

Verenigingen en werkgroepen die (nog) niet deelnemen aan dit overleg kunnen zich hier tot 6 NOVEMBER a.s. voor aanmelden.

Dat geldt ook voor dorpsgenoten die lid zijn van de dorpscoöperatie en die op persoonlijke titel willen deelnemen.

Na de aanmelding wordt dan de agenda met stukken gemaild.

AANMELDING STUREN NAAR: secretariaat@samen1westerbeek.nl

Lid worden van dorpscoöperatie Westerbeek?

Al 126 adressen in Westerbeek zijn lid van de coöperatie. Ben je dat nog niet en vind je het belangrijk om de leefbaarheid in Westerbeek in stand te houden?

Op 1 januari 2013 is Dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek” opgericht. Sindsdien is er al veel bereikt op diverse terreinen. In de nieuwe gemeente Land van Cuijk is het nog belangrijker geworden om als kleine kern sterk te zijn: bij de dorpscoöperatie S1W staat de kracht van de burgers voorop. Denk hierbij aan verbetering en behoud van de eigen woon, werk- en leefomgeving door de voorzieningen te borgen binnen ons eigen dorp. Verder speelt de coöperatie een belangrijke rol voor vereniging overstijgende zaken en activiteiten. Denk aan gezamenlijke subsidieaanvragen en sponsoring, het bijhouden van een activiteitenkalender enz. Voor € 15,- bent je lid van de dorpscoöperatie en wij streven er naar om voor leden, maar ook voor de overige inwoners veel zaken te regelen en te organiseren. Hierbij moet u onder andere denken aan een  schaatsbaantje, het paasvuur, activiteiten Koningsdag, de kermis, intocht Sinterklaas, feestverlichting, dorpsommetje,  enz.

Daarnaast verschijnt er wekelijks huis aan huis en op de website S1W.nl  het dorpsjournaal. Hier is actuele informatie te vinden over bijv. basisschool De Zonnewijzer, peuteropvang, BSO, KBO, gemeenschapshuis De Schans en diverse  verenigingen en werkgroepen.

Het lidmaatschap kost slechts € 15,- per jaar (per adres).

Voor een aanmeldingsformulier of voor meer inlichtingen kun je contact opnemen met het secretariaat van dorpscoöperatie “Samen 1 Westerbeek”

E-mail : secretariaat@samen1westerbeek.nl