Peel natuurdorpen project

ONZE STIP OP DE HORIZONEen fraai coulissenlandschap 
van-voor-door-en-met boeren dat speels
als een ruim 100 km lange gordel van natuurparels 
van noord naar zuid door de hele Peel slingert!
Peel Natuurdorpen projectDe Heihorst nu nog landbouwgrond binnenkort Peel Natuurdorpen?  Gemeente Maashorst werkt samen met boeren en Peel Natuurdorpen aan realisatie demolocatie HeihorstZien, beleven en bewonderen: dàt is de drijfveer achter demolocatie Heihorst! Boeren, toekomstige bewoners en bestuurders, moeten in de praktijk kunnen zien en beleven hoe een coulissenlandschap met daarin tiny houses eruit ziet. En zij niet alleen, want iedereen die geïnteresseerd is wil, dit wel eens in het echt zien. Die combinatie van nieuwe natuur op boerenland, waarin klein gewoond mag worden, noemen we landschapslandbouw. 

Pilot noordelijke Peel
Om een beeld te kunnen vormen in de praktijk is er een pilot gestart. En wel in het noordelijke deel van de Brabantse Peel (gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Cuijk). Die pilot dient tevens om knelpunten in beeld brengen en aan oplossingen te werken. Voor de pilot hebben zich 30 boeren aangemeld met gezamenlijk circa 250 ha grond op 4 verschillende locaties in genoemde gemeenten. Die boeren willen zo spoedig mogelijk beginnen met landschapslandbouw. Het betreft de locaties: Voskuilen, Heihorst, Groespeel en Landhorst. De Heihorst is geselecteerd als demolocatie.Gemeente Maashorst 
Eén van de vier pilot locaties is de Heihorst in de gemeente Maashorst. Deze gemeente ondersteunt deze demolocatie ambtelijk en is er actief mee aan de slag om de demolocatie samen met de boeren (eigenaren van de grond) en Peel Natuurdorpen van de grond te krijgen. Dit is goed nieuws, want daarmee komt de realisatie ervan in zicht. Het was aanvankelijk de bedoeling om te starten met 1 ha demolocatie. Maar met de nieuwe opzet (ca 25 ha) is het nog veel beter mogelijk, om in beeld te brengen wat Peel Natuurdorpen bedoelt met de term ‘landschapslandbouw’. Heihorst demolocatie
Hier brengen 7 boeren van de Heihorst samen circa 25 ha in voor nieuwe natuur waarin klein gewoond mag worden in tiny houses. Zo’n demolocatie is keihard nodig en functioneert als vliegwiel. Boeren kijken graag de kat uit de boom als het om nieuwe ontwikkelingen gaat. Maar als ze zien dat een collega succes heeft, dan zijn ze er als de kippen bij, om ook te beginnen met de nieuwe tak van sport. Dit is de reden dat er in Brabant veel varkens zijn en in Barneveld veel kippen. Eerst zien dat anderen er goed mee zijn en dan snel volgen, zo werkt dat in de boerenwereld. Demolocatie Heihorst gaat dè plek vormen om te kunnen ervaren, dat het niet alleen een vernieuwde kijk op landbouw, natuur en wonen betreft, maar evenzeer dat de ecologische impact structureel is! 

NOVEX de Peel
Uiteindelijk doel is dat we landschapslandbouw uitrollen in de hele Peel als uitwerking van Novex de Peel (Nationale omgevingsvisie extra).Erik Ronnes gedeputeerde provincie Noord-Brabant en Pierre Bos voorzitter Peel Natuurdorpen voeren een interactief gesprek met de aandachtige statenleden.Provinciale staten bezoekt Peel NatuurdorpenZo’n 40 Statenleden van de provincie Noord-Brabant namen begin oktober een kijkje in het tiny house aan de Heihorst te Zeeland. Ze waren enthousiast over de hoeveelheid ruimte die zo’n tiny house biedt. “Boven verwachting”, was een vaak gehoorde opmerking. Het feit dat er ruim 40 statenleden tegelijkertijd binnen waren, is het levende bewijs. Coulissenlandschap Bronlaak
Daarna vertrok de bus naar Bronlaak te Oploo. Het coulissenlandschap daar, is dè inspiratiebron voor Peel Natuurdorpen. Voorzitter Pierre Bos, gaf er uitleg over het project. Zijn bevlogen betoog had zeer aandachtige toehoorders. Vervolgens gaf gedeputeerde Erik Ronnes zijn visie. 
Daarna volgde een excursie voor de Statenleden door het prachtige coulissenland van Bronlaak. Ze waren zeer onder indruk van de prachtige omgeving. Of zoals één van de excursieleiders het verwoordde: Het allermooiste Twentse coulissenlandschap ligt niet in Overijssel, maar in Brabant! Met dank aan de Twentse industriebaronnen (de gebroeders Roelvink) die er 100 jaar geleden dit prachtige Twentse coulissen landschap aan lieten leggen. Verscheidene Statenleden zeiden zeker nog een keer terug te komen. Zó dichtbij en in Brabant èn nog wel in de Peel, dat verwacht je niet!Toelichting voor de excursie deelnemers over het coulissenlandschap van Bronlaak Bustoer door de PeelPeel Natuurdorpen organiseerde op zaterdag 17 september een bustoer door het noordelijke deel van de Brabantse Peel. Aanwezig waren ambtenaren van gemeenten en provincie Noord- Brabant, burgemeester, raads- collegeleden van de Peelgemeenten, zowel uit de Limburgse als de Brabantse Peel. Ook Waterschap AA en Maas was vertegenwoordigd, evenals uiteraard enkele boeren die deelnemen aan het Peel Natuurdorpenproject. Tijdens de bustoer liet Peel Natuurdorpen De Peel zien met zijn mooie maar ook minder mooie kanten. De aanwezigen bezochten het tiny house op de Heihorst en konden ervaren welke kansen Peel Natuurdorpen biedt voor de transitie van de landbouw in De Peel. Inspiratie landschap
De eindbestemming was, ook bij deze bustoer, Bronlaak te Oploo. Daar lichtte voorzitter Pierre Bos de stand van zaken toe en kregen de aanwezigen antwoorden op hun vragen. 
Een mooie wandeling door dit coulissenland van Bronlaak, ontbrak uiteraard niet. Die excursie viel uiteraard in de smaak. De afwisseling van bossen, houtwallen, heggen, waterpartijen en kruidenrijk grasland met daarin koeien doet paradijslijk aan.
Dit landschap blijft boeiend en inspireren. Geen wonder Peel Natuurdorpen dit als voorbeeld en inspiratiebron gebruikt. Er wonen hier zo’n 250 mensen in een bosrijke omgeving en niemand die het in de gaten heeft als je over de doorgaande weg rijdt en zelfs niet als je in het gebied wandelt! Of zoals één van de deelnemers het mooi verwoordde, “Hoe kan iemand er op tegen zijn, dat we zo’n mooi landschap maken, waarin ook nog eens gewoond mag worden!”WebsiteOp de website staat nagenoeg alles wat van belang is met betrekking tot het Peel Natuurdorpen project. KLIK HIER voor de website Peel