W.I.U. IS EEN AFKORTING VAN WERK IN UITVOERING 

In de gemeente Land van Cuijk is WIU een digitale overzichtskaart van werkzaamheden. Deze kaart geeft een goed overzicht wat er de komende jaren staat te gebeuren aan grotere ingrepen in de openbare ruimte. 

De link naar de website www.onslandvancuijk.nl / tabblad WIU 

Net als andere wijk- en dorpsraden is S1W nu aan zet. S1W heeft een lijst ontvangen waarin de wensen- en knelpunten kunnen worden aangeven.  Inwoners kunnen via S1W ideeën voor de openbare ruimte in hun omgeving aandragen voor WIU. Het gaat dan echt om wensen en ideeën voor de openbare ruimte, zoals aanpassing van wegen, speeltuinen en plantsoenen. Ook kunnen knelpunten worden aangeven.  

Voor het invullen van de WK-lijst kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende onderwerpen: 

  • Knelpunten verkeersveiligheid. 
  • Waar voldoet openbare niet functioneel. 
  • Wensen betreffende openbare ruimte. 
  • Vergroening/ klimaat/ hittestress. 
  • “Out off the box” denken. 
  • Rol WDR participatie/ inzet leefbaarheidsbudget. 

De ingediende gegevens worden opgenomen in de WK-lijst. Belangrijk is dat de WK-lijst voor 15 januari 2023 ingevuld bij de gemeente is ingediend.