Onderzoeksresultaten F-35 belevingsvluchten rond De Peel openbaar


Ministerie van Defensie
12 december 2022
Beste buur, In deze burenmailing leest u het volgende:Onderzoeksresultaten F-35 belevingsvluchten rond De Peel openbaar.
Onderzoeksresultaten F-35 belevingsvluchten rond De Peel openbaarBewoners rond voormalig Vliegbasis De Peel hebben hun zorgen geuit over de gevolgen van vluchten met het F-35 gevechtsvliegtuig. Dat blijkt uit het rapport van Onderzoeksbureau Invior. Die stelde het document op na een enquête. Die was gehouden onder omwonenden in de omgeving van het militaire terrein na zogenoemde F-35 belevingsvluchten op 18 oktober. Meer dan 5.200 mensen hebben gereageerd.
Het onderzoeksrapport is sinds vandaag openbaar.
Dat geldt ook voor de resultaten van de geluidmetingen van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) (link).
Zorgen waren er volgens het Invior-rapport vooral op het gebied van geluidhinder, het milieu en de gezondheid. De reacties waren verder uiteenlopend: van “wat een kabaal” tot “viel me erg mee. Niet storend.” Rond de 1.700 mensen gaven aan hevige hinder te ondervinden. Ondanks dit lieten veel respondenten weten het in het algemeen wel belangrijk te vinden dat Nederland bijdraagt aan de internationale veiligheid. Een ruime meerderheid deelt de stelling dat Defensie nodig is om Nederland te beschermen.De vluchten zijn uitgevoerd op verzoek van 13 omliggende gemeenten bij De Peel, onder meer om het geluid van het vliegtuig te ervaren. Dat is ook via meetpunten vastgelegd. Dit is niet nieuw. Het F-35 geluid rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel wordt al langer in kaart gebracht. De gegevens zijn hier te zien.De op 18 oktober gemeten piekniveaus geven niet het maximum F-35-geluid weer. De geluidmeetnetten Leeuwarden en Volkel registreren op locaties dichter bij de start- en landingsbaan ook geluid tot boven 100 dB, soms zelfs ruim daarboven.
Doelen belevingsonderzoek 
Defensie wil met het belevingsonderzoek inzicht krijgen in hoe omwonenden van De Peel de F-35-vliegbewegingen ervaren. Verder wil Defensie weten in welke mate de vluchten mogelijk van invloed zijn op het dagelijks leven.Beide onderzoeken komen 15 december ter tafel. Dat gebeurt tijdens de vergadering van de Commissie Voorlichting en Milieu (COVM). Hieraan nemen onder andere de gedeputeerde van de Provincie Limburg, een vertegenwoordiger van de provincie Noord-Brabant bestuurders en inwoners van de omliggende gemeenten deel. Aanwezig zijn verder verschillende functionarissen van Defensie en een natuurorganisatie.
Heropening De Peel
De verslechterende wereldwijde veiligheidssituatie, maakt een sterke krijgsmacht noodzakelijk. Mede daarom komen er ook meer  F-35’s. Vliegers en ondersteunend personeel moeten veel oefenen om inzetbaar te zijn. Door de vele bezuinigingen zijn onder meer de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg gesloten. Defensie kampt daardoor met een gebrek aan ruimte. De resterende vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van Vliegbasis De Peel kan het ruimtegebrek reduceren.
Stikstof
Voor de eventuele heropening vraagt Defensie nu eerst een vergunning aan volgens de Wet Natuurbescherming. Daarvoor is een doorberekening nodig van het totaal aantal toekomstige activiteiten van Defensie op de Luitenant-generaal Bestkazerne/Vliegbasis De Peel. Zo worden de stikstofuitstoot en de gevolgen daarvan op Natura 2000-gebieden duidelijk. De effecten van de activiteiten komen terug in de milieueffectrapportage (MER), die ook de gevolgen voor de leefomgeving onderzoekt.
Zie ook
Belevingsonderzoek De PeelGeluidsmetingen bij belevingsonderzoekOntwikkelingen luchthavenbesluit De PeelHeropening De PeelLuchthavenbesluiten
 Defensie beschermt wat ons dierbaar is.